en
menu

List otwarty Rektora do społeczności aMuz

Narzędzia i możliwości nauczania online w uczelniach muzycznych (przewodnik AEC w języku angielskim)

Pakiet pomocowy aMuz dla studentów i doktorantów

Informacja ws. opłat parkingowych

Lista przedmiotów realizowanych w formie nauczania na odległość

Drodzy Studenci,
w dniach 14 i 15 marca 2020 r. prosimy o mailowy kontakt z pedagogami w celu doszczegółowienia formy przeprowadzanego nauczania w systemie na odległość (wykazy przedmiotów i adresy mailowe znajdują się w plikach poniżej):

Wydział I - specjalność dyrygentura
Wydział I - specjalność kompozycja
Wydział I - specjalność teoria muzyki

Wydział II – instrumentalistyka i pedagogika instrumentalna

Wydział III – wokalistyka

Wydział IV – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział IV – kierunek jazz i muzyka estradowa

Ogłoszenie ws. legitymacji studenckich

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się w biurach Działu Nauczania. Ministerstwo poinformuje samorządy lokalne oraz PKP o swojej decyzji.

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w systemie na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Rozporządzenia i zarządzenia (MKiDN i MNiSW)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Inne informacje

MKIDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury (18.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni (16.03.2020)

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni (16.03.2020)

Informacja MNiSW w sprawie wyboru władz uczelni (16.03.2020)

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich (16.03.2020)

Postępowanie ze studentami z zagranicy przebywającymi w polskich uczelniach w ramach Programu Erasmus+ (13.03.2020)

Rekomendacje MNiSW dotyczące nauczania zdalnego (13.03.2020)

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do twórców, artystów i ludzi kultury (13.03.2020)

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy (12.03.2020)

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją o zawieszeniu działalności m.in. uczelni wyższych (12.03.2020)

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników dotyczące domów studenckich (12.03.2020)

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19 (12.03.2020)

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym (11.03.2020)

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID–19 (11.03.2020)

Informacja w sprawie możliwości zawieszenia zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w uczelni (10.03.2020)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (05.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 (04.03.2020)

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (04.03.2020)

MNiSW powołuje zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem (01.03.2020)