en 中文

9. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej
im. Johannesa Brahmsa 

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program "Edukacja Artystyczna"

 

Numer Umowy: 06710/22/FPK/DEK

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-01-03

Termin zakończenia realizacji projektu: 2022-11-30

 

Informacja o projekcie:

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku jest obecnie jednym z najstarszych i najpoważniejszych konkursów kameralnych w naszym kraju. Zainicjowany został w 1997 r., w 2022 r. odbędzie się jego 9 edycja. Jest platformą do publicznej prezentacji umiejętności artystycznych studentów i absolwentów uczelni muzycznych w Polsce i na świecie przed międzynarodowym Jury złożonym z grona renomowanych specjalistów tej dziedziny. Umożliwia natychmiastową i merytoryczną ocenę ich umiejętności oraz porównanie z adekwatnymi muzykami z zagranicy. Jest działalnością potrzebną dla rozwoju i dalszej stymulacji młodych muzyków w tym aspekcie. Formuła bezpłatnych konsultacji z Jurorami, dla uczestników Konkursu, stanowi niejednokrotnie kluczowy walor edukacyjny. Formuła przesłuchań konkursowych otwarta bezpłatnie dla publiczności i szczególnie rozpropagowana w mieście, stymuluje wszystkie grupy wiekowe i społeczne do poznania i edukowania w zakresie kultury wysokiej.

 

Organizator – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

Osoba do bezpośredniego kontaktu:

dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula

b.czerwinska-szymula@amuz.gda.pl