en 中文

Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

E / a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

 

Kontakt:

Biuro ds. studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych, studium pedagogicznego


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczęła się dnia 2 lipca 2021 roku i potrwa do 27 sierpnia 2021.

Zapraszamy do logowania w systemie internetowej rejestracji kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Rejestruję się!


Postępowanie Rekrutacyjne 2021/2022:


Postępowanie Rekrutacyjne 2020/2021:

Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbyły się w dniach 24-27 września 2020 r.


Ważne dokumenty – uchwały:


zobacz:


aktualizacja: 15.03.2021