en 中文

Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

E / a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

 

Kontakt:

Biuro ds. studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych, Studium Pedagogicznego


Termin rejestracji upłynął 27 sierpnia 2021 r.


Postępowanie Rekrutacyjne 2021/2022:


Postępowanie Rekrutacyjne 2020/2021:

Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbyły się w dniach 24-27 września 2020 r.


Ważne dokumenty – uchwały:


zobacz:


aktualizacja: 7.10.2021