en 中文

W 1980 roku podjął studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, początkowo w klasie skrzypiec prof. Stefana Hermana, a od 1981 roku w klasie prof. Mirosławy Pawlak, pod kierunkiem której ukończył studia.

W czasie studiów doskonalił swe umiejętności u Yfraha Neamana, Wladimira Avramova i Rainera Kussmaula.

Występował jako solista (m.in. z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku), kameralista (w zespole „Trio Nowe”), a także muzyk orkiestrowy (z wieloma zespołami orkiestrowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. z „Heidelberger Sinfoniker” „Kammerphilharmonie St. Petersburg” czy „Hanse Compagnie”, koncertując z tymi zespołami w Europie, Ameryce Płd., Azji i USA).

Jest promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Pracę w macierzystej uczelni podjął w 1985 roku. W latach 2003-2005 był Prodziekanem, w latach 2005-2012 – Dziekanem Wydziału Instrumentalnego, zaś w latach 2012-2016 i 2016-2020 sprawował funkcję Rektora. Obecnie jest członkiem Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025.