Urodzony w 1958 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Prawo; podyplomowych studiów z historii sztuki w Collegium Civitas; podyplomowych studiów z filmoznawstwa w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Praktykę adwokacką rozpoczął w 1987 roku. Od tego czasu zyskał w świecie prawniczym uznanie jako pełnomocnik i obrońca w procesach przed sądami gospodarczymi oraz w procesach karnych. Wykładał prawo prasowe i autorskie na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi kancelarię „Kopoczyński adwokaci i radcowie prawni”, skupiającą kilkudziesięciu wykwalifikowanych prawników i oferującą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw.

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, w latach 2005–2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Działalności Publicznej Adwokatury. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe, Trefl S.A., Libella Sp. z o. o. oraz Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. W tej ostatniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu.

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga. Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Konsuli Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Rady Muzeum Historycznego w Ełku. Członek Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska.

Od wielu lat jedną z najważniejszych gałęzi jego działalności jest opieka nad kulturą i sztuką. Patronuje wielu wydarzeniom kulturalnym i naukowym, wspierając między innymi Teatr Atelier w Sopocie, Gdański Areopag, konkursy i festiwale muzyczne oraz literackie (Conrad Festival w Krakowie, Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie), a także wydarzenia istotne dla naukowych środowisk prawniczych skupionych wokół Wydziałów Prawa i Administracji uczelni wyższych całego kraju.

W ramach współpracy z wydawnictwami Więź oraz słowo/obraz terytoria świadczy pomoc prawną i finansową, dzięki której ukazały się między innymi książki Andrzeja Bobkowskiego, Zbigniewa Nosowskiego, Józefa Majewskiego czy Krzysztofa Kornackiego. Członek zarządu Fundacji Terytoria Książki, sprawuje również mecenat nad młodymi twórcami, pisarzami i naukowcami. Laureat Galionu – Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni w dziedzinie mecenatu kultury.

Od kilkunastu lat pod hasłem TeKa refleksji regularnie organizuje spotkania z wybitnymi znawcami historii, filozofii, sztuki i literatury. Spotkania te na stałe weszły do pejzażu trójmiejskich wydarzeń kulturalnych. Jednym z owoców tych wykładów jest seria wydawnicza, w ramach której ukazały się tomy: Po co nam historia?, Wielkie tematy teologii, (NIE-)powroty. Inne opowieści o historii Polski, Współczesne mity PRL-u, Znaczenie architektury / Znaczenie w architekturze.