List Rektora prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza do społeczności Akademii Muzycznej w Gdańsku na rozpoczęcie kadencji 2020-2024