1. Dane osoby zgłaszającej

2. Koordynator wydarzenia

3. Szczegóły dotyczące wydarzenia

UWAGA!
Zgodnie z Regulaminem zgłaszania wydarzeń aMuz wydarzenie jest zgłoszone zbyt późno (mniej niż 14 dni przed jego rozpoczęciem). Uprzejmie informujemy, że działania koordynacyjno-organizacyjne będą ograniczone.

nr* w budynku* aMuz.

Nazwa miejsca*

Np.:

  • Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2
  • Kościół pw. św. Barbary w Gdańsku,
    ul. Długie Ogrody 19
  • Opera Bałtycka w Gdańsku,
    al. Zwycięstwa 15 itp.

4. Zapotrzebowanie

Po wysłaniu formularza Studio Nagrań skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów

Po wysłaniu formularza Koordynator ds. artystycznych skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów

Po wysłaniu formularza Koordynator ds. artystycznych skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów

5. Program i Wykonawcy (do wpisania zgodnie z podanymi wzorami)

Opisz program

Przykład I (ogólny)

Wykonawcy:
Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego / Studenci klasy skrzypiec prof. dra hab. Jana Kowalskiego / Imię Nazwisko / Imiona Nazwiska w kolejności alfabetycznej / nazwa orkiestry lub zespołu

W programie:
J.S. Bach, L.v. Beethoven, W.A. Mozart
(prosimy pamiętać o odpowiednich znakach specjalnych, np. C. Saint-Saëns)

Przykład II (szczegółowy)

Program:
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy nr 5 A-dur, KV 219
cz. I Allegro aperto
cz. II Adagio
cz. III Rondo: Tempo di minuetto

(prosimy podawać pełne i poprawne tytuły ze wszystkimi szczegółami, odpowiednimi znakami specjalnymi, np. C. Saint-Saëns, Bourrée)

wyk. Anna Kowalska – skrzypce
przy fortepianie: Jan Nowak
(uwaga – jeśli pedagog jest wykonawcą, nie dodajemy w tej sekcji jego tytułów lub stopni naukowych)

6. Informacje końcowe

Dodatkowe informacje

Np. opis, dokładny harmonogram warsztatów, prowadzenie koncertu, patronaty, partnerzy etc.

Organizator*

Np. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Katedra Fortepianu, Nadbałtyckie Centrum Kultury

Wstęp*

Plakat*

Po wysłaniu formularza Specjalista ds. promocji skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów.

Zdjęcie / grafikę należy wysłać w wysokiej rozdzielczości, inaczej plik nie zostanie wykorzystany do projektu plakatu.

Po wysłaniu formularza otrzyma Pani/Pan link na podany adres mailowy z podstawowym szablonem
plakatu do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania. Będą tam zawarte również wytyczne do jego stworzenia. Jeden egzemplarz w formacie A3 można przynieść do Biura Promocji (pok. 309 w bud. czerwonym) w celu zawieszenia go w gablocie w budynku czerwonym. Drugi można samodzielnie zawiesić na tablicy w budynku żółtym.

Po wysłaniu formularza otrzyma Pani/Pan link na podany adres mailowy z szablonem plakatu do samodzielnego uzupełnienia danych. Gotowy plakat należy wysłać na adres promocja@amuz.gda.pl. Po akceptacji zostanie on wydrukowany w 2 egzemplarzach oraz zawieszony w gablocie w budynku czerwonym oraz na tablicy w budynku żółtym.

* Pola obowiązkowe