OGŁOSZENIE

Szanowni Członkowie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Senatu (czerwony budynek) odbędzie się  Walne Zebranie Członków PKZP.
Na zebraniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej z roku 2022 oraz zostanie poddany pod głosowanie nowy Statut KZP.
Nowy Statut jest konsekwencją wprowadzenia w życie przepisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku.
Projekt nowego Statutu zostanie wysłany do Państwa w drugiej połowie marca 2023 roku.

Liczymy na Państwa liczne przybycie.

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Monika Kaźmierczak
Kamila Kułakowska
Paweł Nodzak


Statut PKZP przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

Paweł Nodzak – przewodniczący,

Kamila Kułakowska – sekretarz,

Monika Kaźmierczak – skarbnik.

 

Do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do PKZP

Wniosek o udzielenie pożyczki

Zaświadczenie o stanie konta Wnioskodawcy

 

Kontakt:

Agnieszka Krzemińska (składanie wniosków, informacje)

E / pkzp@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 201

pokój 103 / poziom 0 / budynek A