Cieszymy się, że tu jesteś! #MierzWysoko ♥

Informujemy Cię, że w dniach 14-15 września 2023 r. odbędzie się DODATKOWA REKRUTACJA na:

 

 

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
  specjalności: kompozycjateoria muzyki
 • Kierunek: Dyrygentura
  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
  Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
 • Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
  specjalności: kompozycjateoria muzyki
 • Kierunek: Dyrygentura
  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
  Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

Plan przebiegu egzaminów wstępnych podczas rekrutacji dodatkowej:

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 • Kierunek: Instrumentalistyka
  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
  specjalności: carillon, fagot, fagot historyczny, harfa, flety historyczne, klawesyn, kontrabas, trąbka historyczna, obój, perkusja, skrzypce/altówka historyczne, wiolonczela historyczna
 • Kierunek: Instrumentalistyka
  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
  specjalności: fagot, harfa, klawesyn, kontrabas, obój, perkusja, tuba 
 • Podyplomowe Studia w zakresie Instrumentalistyki (niestacjonarne)
 • Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej (niestacjonarne)

Plan przebiegu egzaminów wstępnych podczas rekrutacji dodatkowej:

 

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

 • Kierunek: Wokalistyka
  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
  specjalność: musical
  Zobacz wymagania
 • Kierunek: Wokalistyka
  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
  specjalność: śpiew solowy
  Zobacz wymagania

Plan przebiegu egzaminów wstępnych podczas rekrutacji dodatkowej:

 

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I JAZZU

 • Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
  specjalności: muzyka kościelna, dyrygentura chóralna, rytmika, edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego
 • Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
  specjalności: muzyka kościelna, dyrygentura chóralna, rytmika, edukacja muzyczna z elementami arteterapii
 • Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej (niestacjonarne)
  specjalność: realizacja projektów artystycznych

Plan przebiegu egzaminów wstępnych podczas rekrutacji dodatkowej:


Zobacz koniecznie:

DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH


Logowanie w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia w rekrutacji dodatkowej zakończyło się 4.09.2023 r.


Chcesz wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia I lub II stopnia, ale nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie.
Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji krok-po kroku.

 • KROK 1. Rejestracja

Zacznij od zarejestrowania się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Możesz to zrobić tylko od 17 lipca do 4 września 2023 r.
Jeśli jesteś zdecydowany, nie zwlekaj i zrób to teraz – klik!

Rejestruję się!

System po zarejestrowaniu wygeneruje formularz rekrutacyjny. Wydrukuj go i podpisz.

UWAGA! Zdjęcie, które załadujesz do systemu rekrutacyjnego, zostanie użyte w Twojej legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać jednocześnie kilka wymagań. Zdjęcie powinno:
• być identyczne ze zdjęciem w wersji papierowej dostarczonej do aMuz razem z pozostałymi dokumentami,
• być w kolorze,
• być na jednolitym tle,
• mieć format JPG,
• mieć wymiary 400 × 500 pikseli.

 

 • KROK 2. Opłata

Na dokonanie opłaty za egzamin wstępny masz czas do 4 września 2023 r. (decyduje data dokonania opłaty, nie jej zaksięgowania) 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł. Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł.

Podczas rejestracji system wygeneruje dla Ciebie indywidualny numer konta do dokonania opłaty. Znajdziesz go w swoim formularzu.

Co wpisać przy dokonywaniu przelewu?

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer z Twojego formularza
Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny

Przykład: Anna Muzyka, Wydział II, instrumentalistyka, gra na fortepianie, egzamin wstępny

Jeśli zrezygnujesz z egzaminów wstępnych nie będziemy mogli zwrócić Ci wniesionej opłaty, bez względu na okoliczności.

 

 • KROK 3. Materiały nutowe, pliki dźwiękowe lub audiowizualne

Wszystkie materiały wymagane na poszczególnych wydziałach, czyli materiały nutowe w formacie PDF, pliki dźwiękowe lub audiowizualne musisz umieścić w indywidualnym folderze kandydata wygenerowanym w systemie rekrutacyjnym. Masz na to czas do 4 września 2023 r. To samo dotyczy wymaganych materiałów audiowizualnych w przypadku kwalifikacji dokonowanej na podstawie nagrań.

Link do indywidualnego folderu znajdziesz na swoim koncie w systemie.

 

 • KROK 4. Egzaminy

Szczegóły dotyczące przebiegu tegorocznych egzaminów znajdziesz w informatorze rekrutacyjnym 2023/2024 (PL) / prospectus 2023/2024 (EN).

 

PRZED EGZAMINEM obowiązkowo dostarcz do właściwego Biura Rekrutacyjnego (w godzinach jego dyżuru):
- poświadczoną notarialnie lub przez Akademię Muzyczną w Gdańsku* kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
- jedno zdjęcia o wymiarach 35×45 mm, spełniające te same wymagania, co do dowodu osobistego lub paszportu, podpisane na rewersie Twoim imieniem i nazwiskiem,
- poświadczoną notarialnie lub przez Akademię Muzyczną w Gdańsku* kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich (dotyczy kandydatów na studia magisterskie).

* Gdzie w aMuz uzyskasz poświadczenie kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu?
Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Żeby sprawdzić, gdzie się znajdują, zobacz zakładkę Kontakt.

Nie później niż godzinę przed wyznaczonym terminem pierwszego egzaminu dostarcz do właściwego Biura Rekrutacyjnego (w godzinach jego dyżuru):

- wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny (plik, który został wygenerowany w systemie podczas aplikacji na studia),
- dowód osobisty,
- odpowiednie zaświadczenia lekarskie (dotyczy Wydziału III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz Wydziału IV – specjalność: rytmika),
- program egzaminu (dotyczy Wydziału II i III),
- spis repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki (dotyczy Wydziału II).

 

Termin egzaminów w dodatkowej rekrutacji to 14-16 września 2023 r.


Stres? Bez obaw! Pamiętaj o swojej pasji do muzyki i z radością dziel się swoim talentem. W aMuz panuje przyjazna atmosfera. Czekamy na Ciebie!

 

 • KROK 5. Po egzaminach – STUDENT aMuz

Przeszedłeś pomyślnie przez egzaminy wstępne? Otrzymałeś oficjalną informację z aMuz o przyjęciu na pierwszy rok studiów? Gratulacje!

Witamy Cię w społeczności #aMuz!
Koniecznie spotkajmy się 2 października! Dlaczego to takie ważne?

Będzie to dzień wypełniony spotkaniami, ale i pierwszymi obowiązkami (zobacz, co dokładnie Cię czeka). Opowiemy Ci o zasadach panujących w aMuz; będziesz miał także okazję poznać tajniki pracy niektórych biur i jednostek (możesz zapytać m.in. o zajęcia z wychowania fizycznego, języki obce, program Erasmus+ czy możliwości koncertowania). Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. (to jedyna droga, by zostać dopuszczonym do zajęć i w ten sposób już 2 października będziesz miał "zaliczone" pierwsze dwa przedmioty :)).
Od 2 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.

→ Zapoznaj się z Praktycznym Poradnikiem Pierwszaka.

Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!