terminy egzaminów i Wymagania rekrutacyjne:Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Harmonogram:

DYRYGENTURA

dyrygentura symfoniczno-operowa, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
dyrygentura symfoniczno-operowa, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie


KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

kompozycja, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
kompozycja, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie
teoria muzyki, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
teoria muzyki, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 

PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI, płatne, 4-semestralne

 • 27.06.2023, godz. 10:00

Wydział II – Instrumentalny

Studia I stopnia (licencjackie)

INSTRUMENTALISTYKA

 • 26.06.2023 – Etap I (egzamin z instrumentu głównego) – wszystkie instrumenty poza fortepianem:
  altówka, altówka historyczna, akordeon, carillon, fagot, fagot historyczny, flet, flety historyczne, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, skrzypce historyczne, trąbka, trąbka historyczna, tuba, waltornia, wiolonczela, wiolonczela historyczna
 • 27.06.2023 – Etap II (przygotowanie samodzielne utworu i czytanie a’vista) – wszystkie instrumenty poza fortepianem
 • 30.06.2023 – Etap I (egzamin z instrumentu głównego) – fortepian (29.06.2023 – próby akustyczne na Auli)
 • 01.07.2023 – Etap II (przygotowanie samodzielne utworu i czytanie a’vista) – fortepian

Studia II stopnia (magisterskie)

INSTRUMENTALISTYKA

 • 28.06.2023 – egzamin z instrumentu głównego – wszystkie instrumenty (27.06.2023 – próby akustyczne
  dla pianistów na Auli)

KAMERALISTYKA

 • 28.06.2023 – wykonanie programu kameralnego w zespole

Studia podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA

 • 28.06.2023 – egzamin z instrumentu głównego

STUDIUM MUZYKI DAWNEJ

 • 28.06.2023 – rozmowa kwalifikacyjna

Harmonogram egzaminów wstępnych na Wydział Instrumentalny (plik do pobrania)


Wydział III – Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA

Wymagania:

Harmonogram:

Studia I stopnia (licencjackie)

ŚPIEW SOLOWY

 • 26.06.2023 
  ETAP I godz. 10:00 – Badanie predyspozycji wokalnych (część 2 – etap stacjonarny)
 • 27.06.2023
  ETAP II
  godz. 8:30 – Sprawdzenie dykcji
  godz. 10:00 – Badanie predyspozycji aktorskich
  godz. 15:00 – Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego
  ETAP III godz. 16:00 – Badanie ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności

Studia II stopnia (magisterskie)

 • 30.06.2023
  ETAP I godz. 13:00 – Śpiew solowy
 • 01.07.2023
  ETAP II godz. 10:00 – Aktorstwo
  ETAP III godz. 13:00 – Rozmowa kwalifikacyjna

MUSICAL

Studia I stopnia (licencjackie)

 • 28.06.2023
  ETAP I 
  godz. 10:00 – Badanie predyspozycji wokalnych (część 2 – etap stacjonarny)
 • 29.06.2023
  ETAP II
  godz. 8:30 – Sprawdzenie dykcji
  godz. 10:00 – Badanie predyspozycji ruchowych
  godz. 15:00 – Badanie predyspozycji aktorskich
 • 30.06.2023
  ETAP III
  godz. 9:00 – Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego
  godz. 10:00 – Badanie ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności

Studia II stopnia (magisterskie)

 • 03.07.2023
  ETAP I godz. 10:00 – Śpiew solowy
  ETAP II godz. 15:00 – Aktorstwo
 • 04.07.2023             
  ETAP II godz. 12:00 – Taniec
  ETAP III godz. 15:30 – Rozmowa kwalifikacyjna

Harmonogram egzaminów wstępnych na Wydział Wokalno-Aktorski (plik do pobrania)


Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

studia stacjonarne I stopnia, 3-letnie

studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

PODYPLOMOWE STUDIA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ I ORATORYJNO-KANTATOWEJ, SPECJALNOŚĆ: REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH, płatne, 5-semestralne

 • 1.07.2023, godz. 10.00, platforma Zoom

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 

aktualizacja: 22.05.2023