DYRYGENTURA CHÓRALNA

prof. dr hab. Waldemar Górski
kontakt: w.gorski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
kontakt: a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Marek Rocławski
kontakt: m.roclawski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Marcin Tomczak
kontakt: m.tomczak@amuz.gda.pl

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

dr hab. Michał Kozorys
kontakt: m.kozorys@amuz.gda.pl

dr hab. Anna Wilczewska
kontakt: a.wilczewska@amuz.gda.pl

dr hab. Beata Wróblewska
kontakt: b.wroblewska@amuz.gda.pl

dr Błażej Połom
kontakt: b.polom@amuz.gda.pl

dr Beata Śnieg
kontakt: snieg@amuz.gda.pl

MUZYKA KOŚCIELNA

prof. dr hab. Bogusław Grabowski
kontakt: b.grabowski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Andrzej Szadejko
kontakt: a.szadejko@amuz.gda.pl

ks. dr hab. Jacek Bramorski
kontakt: j.bramorski@amuz.gda.pl

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

mgr Ewa Rytel
kontakt: e.rytel@amuz.gda.pl

RYTMIKA

prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
kontakt: a.galikowska@amuz.gda.pl

dr hab. Marzena Kamińska
kontakt: m.kaminska@amuz.gda.pl

dr hab. Małgorzata Malgeri
kontakt: m.malgeri@amuz.gda.pl

dr Taida Wiśniewska
kontakt: t.wisniewska@amuz.gda.pl

EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII 

dr hab. Gabriela Konkol
kontakt: g.konkol@amuz.gda.pl

WOKALISTYKA JAZZOWA

dr hab. Małgorzata Kuchtyk
kontakt: m.kuchtyk@amuz.gda.pl

dr hab. Janusz Szrom
kontakt: j.szrom@amuz.gda.pl

dr hab. Mariusz Klimek
kontakt: m.klimek@amuz.gda.pl

dr Krystyna Stańko
kontakt: k.stanko@amuz.gda.pl

dr Anna Domżalska
kontakt: a.domzalska@amuz.gda.pl

mgr Joanna Knitter-Posiewnik
kontakt: j.knitter-posiewnik@amuz.gda.pl

INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

dr Piotr Kułakowski / kontrabas jazzowy / gitara basowa jazzowa
kontakt: p.kulakowski@amuz.gda.pl

dr Cezary Paciorek / akordeon jazzowy, jazzowe ćwiczenia słuchowe
kontakt: c.paciorek@amuz.gda.pl

prof. dr Adam Palma / gitara jazzowa
kontakt: a.palma@amuz.gda.pl

mgr Konrad Zemler / gitara jazzowa
kontakt: k.zemler@amuz.gda.pl

dr hab. Maciej Sikała / saksofon jazzowy
kontakt: m.sikala@amuz.gda.pl

dr Tomasz Sowiński / perkusja jazzowa
kontakt: t.sowinski@amuz.gda.pl

dr hab. Maciej Obara / saksofon jazzowy
kontakt: m.obara@amuz.gda.pl

dr Sławomir Jaskułke / fortepian jazzowy
kontakt: s.jaskulke@amuz.gda.pl

mgr Jan Konop / Big-Band
kontakt: j.konop@amuz.gda.pl

mgr Emil Miszk / eksperymentalne combo jazzowe
kontakt: e.miszk@amuz.gda.pl

dr Tomasz Chyła / skrzypce jazzowe, eksperymentalne combo jazzowe
kontakt: t.chyla@amuz.gda.pl

mgr Konrad Żołnierek / gitara basowa jazzowa / kontrabas jazzowy
kontakt: k.zolnierek@amuz.gda.pl

mgr Dominik Bukowski / wibrafon jazzowy
kontakt: d.bukowski@amuz.gda.pl

dr Jerzy Małek / trąbka jazzowa
kontakt: j.malek@amuz.gda.pl

KOMPOZYCJA I ARANŻACJA

prof. dr hab. Leszek Kułakowski
kontakt: l.kulakowski@amuz.gda.pl

dr Aleksandra Tomaszewska
kontakt: a.tomaszewska@amuz.gda.pl