CZAS TRWANIA: 3 semestry

OPŁATY ZA STUDIA: Studia są płatne. Sprawdź opłaty

ORGANIZATOR: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

DLA KOGO

Studia skierowane są do absolwentów uczelni polskich z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów w specjalności kompozycja) oraz absolwentów uczelni zagranicznych z tytułem bachelor lub master of art, bądź ich odpowiednikami (obywatelstwo polskie nie jest wymagane). Językiem wykładowym jest język polski. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w innym języku, po uzgodnieniu z prowadzącym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest rozwój warsztatu kompozytorskiego zgodnie z poziomem i zainteresowaniami kandydata, pogłębienie wiedzy ogólnomuzycznej i w zakresie współczesnych technik kompozytorskich. 

CHARAKTERYSTYKA

Studia obejmują zajęcia podstawowe oraz fakultatywne, w tym zajęcia indywidualne, grupowe seminaria, wykłady zbiorowe oraz coroczne koncerty kompozytorskie. Podstawowy pakiet przedmiotów obejmuje kompozycję, instrumentoznawstwo praktyczne, instrumentację i seminarium muzyki nowej. W pakiecie fakultatywnym do wyboru są m.in.: seminarium muzyki elektronicznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej, seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej, seminarium sztuki multimedialnej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przedstawienie dwóch kompozycji oraz rozmowa kwalifikacyjna

TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK 2024/2025

25 czerwca 2024 r. (wtorek)
Szczegóły

KONTAKT

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
E / rekrutacja1@amuz.gda.pl

 

 

Szczegóły znajdziesz w Informatorze rekrutacyjnym 2024/2025