Konsultacje będą udzielane od 5 marca do 21 czerwca 2024 r.


DYRYGENTURA CHÓRALNA / DYRYGOWANIE

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
kontakt: a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Marek Rocławski
kontakt: m.roclawski@amuz.gda.pl

prof. dr hab. Marcin Tomczak
kontakt: m.tomczak@amuz.gda.pl

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

dr hab. Michał Kozorys
kontakt: m.kozorys@amuz.gda.pl

dr hab. Małgorzata Kuchtyk
kontakt: m.kuchtyk@amuz.gda.pl

dr hab. Anna Wilczewska
kontakt: a.wilczewska@amuz.gda.pl

dr Błażej Połom
kontakt: b.polom@amuz.gda.pl

CZYTANIE PARTYTUR

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
kontakt: a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

dr hab. Michał Kozorys
kontakt: m.kozorys@amuz.gda.pl

dr hab. Małgorzata Kuchtyk
kontakt: m.kuchtyk@amuz.gda.pl

dr Błażej Połom
kontakt: b.polom@amuz.gda.pl

METODYKA PROWADZENIA CHÓRU

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
kontakt: a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

METODYKA PROWADZENIA ROZRYWKOWYCH ZESPOŁÓW WOKALNYCH Z LITERATURĄ

dr hab. Małgorzata Kuchtyk
kontakt: m.kuchtyk@amuz.gda.pl

CHÓR MIESZANY

dr hab. Michał Kozorys
kontakt: m.kozorys@amuz.gda.pl

CHÓR WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

prof. dr hab. Marcin Tomczak
kontakt: m.tomczak@amuz.gda.pl

ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
kontakt: a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

EMISJA GŁOSU

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

mgr Małgorzata Priebe
kontakt: m.priebe@amuz.gda.pl

INSTRUMENTACJA, IMPROWIZACJA

mgr Anna Rocławska-Musiałczyk
kontakt: a.roclawska-musialczyk@amuz.gda.pl

IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA

mgr Michał Olejnik
kontakt: m.olejnik@amuz.gda.pl

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

dr Monika Kaźmierczak
kontakt: m.kazmierczak@amuz.gda.pl

RYTMIKA

dr hab. Marzena Kamińska
kontakt: m.kaminska@amuz.gda.pl

KOMPOZYCJE RUCHOWE UTWORÓW MUZYCZNYCH

dr hab. Małgorzata Malgeri
kontakt: m.malgeri@amuz.gda.pl

TECHNIKA RUCHU

dr Beata Oryl
kontakt: b.oryl@amuz.gda.pl

EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII 

dr hab. Gabriela Konkol
kontakt: g.konkol@amuz.gda.pl

METODYKA KSZTAŁCENIA SŁUCHU, METODYKA WOM, PRAKTYKI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA SŁUCHU, PRAKTYKI W ZAKRESIE WOM

mgr Emilia Wawrzusiszyn
kontakt: e.wawrzusiszyn@amuz.gda.pl

PRAKTYKA W ZAKRESIE SZKOLNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ / PRAKTYKA W ZAKRESIE EDUKACJI MULTIMEDIALNEJ / WARSZTATY TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

mgr Patryk Skarbek-Tłuchowski
kontakt: p.skarbek-tluchowski@amuz.gda.pl

METODYKA PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

mgr Sandra Machnikowska
kontakt: s.machnikowska@amuz.gda.pl

ORGANY, REALIZACJA BASSO CONTINUO

prof. dr hab. Andrzej Szadejko
kontakt: a.szadejko@amuz.gda.pl

SCHOLA CANTORUM

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

CHORAŁ GREGORIAŃSKI

dr hab. Sławomir Bronk
kontakt: s.bronk@amuz.gda.pl

ŚPIEW JAZZOWY

dr hab. Mariusz Klimek
kontakt: m.klimek@amuz.gda.pl

dr hab. Grzegorz Piotrowski
kontakt: g.piotrowski@amuz.gda.pl

dr Krystyna Stańko
kontakt: k.stanko@amuz.gda.pl

ZESPOŁY WOKALNE

dr hab. Małgorzata Kuchtyk
kontakt: m.kuchtyk@amuz.gda.pl

INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

dr hab. Sławomir Jaskułke / fortepian jazzowy
kontakt: s.jaskulke@amuz.gda.pl

dr hab. Tomasz Sowiński 
/ perkusja jazzowa
kontakt: t.sowinski@amuz.gda.pl

dr hab. Ireneusz Wojtczak / improwizacja, big-band, literatura instrumentalna, zespoły instrumentalne
kontakt: i.wojtczak@amuz.gda.pl

mgr Dominik Bukowski / wibrafon jazzowy
kontakt: d.bukowski@amuz.gda.pl

mgr Jakub Ostrowski / podstawy fortepianu jazzowego
kontakt: j.ostrowski@amuz.gda.pl

HISTORIA JAZZU

dr hab. Grzegorz Piotrowski
kontakt: g.piotrowski@amuz.gda.pl