Cieszymy się, że tu jesteś! Bo aMuz to #TwojeMiejsce 
Nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie.
Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji krok-po kroku.

  • KROK 1. Rejestracja

Zacznij od zarejestrowania się w systemie internetowej rejestracji kandydatów.
To proste! Nasz system startuje 13 maja 2024 r. Wówczas tylko – klik!

Rejestruję się!

Na rejestrację masz czas do 14 czerwca 2024 r.

System po zarejestrowaniu wygeneruje formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić, wydrukować i podpisać. Taki dokument trzeba przywieźć i złożyć w dniu egzaminu w Biurze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

  • KROK 2. Opłata

Na dokonanie opłaty masz czas do 14 czerwca 2024 r. (decyduje data przelewu na konto) 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł, a za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument 85 zł.

Podczas rejestracji system wygeneruje dla Ciebie indywidualny numer konta do dokonania opłaty. Znajdziesz go w swoim formularzu.

Co wpisać przy dokonywaniu przelewu?

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer z Twojego formularza
Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny

Przykład: Jan Kowalski, Wydział II, instrumentalistyka, gra na fortepianie, egzamin wstępny

Jeśli zrezygnujesz z egzaminów wstępnych nie będziemy mogli zwrócić Ci wniesionej opłaty, bez względu na okoliczności.

  • KROK 3. Materiały nutowe i audiowizualne

Na dostarczenie materiałów nutowych i audiowizualnych wymaganych na poszczególnych wydziałach masz czas do 14 czerwca 2024 r.

Jak dostarczyć materiały i dokumenty?
Jeśli kwalifikacja odbywa się na podstawie nagrań, wszelkie materiały załączaj w Twoim indywidualnym folderze, do którego link znajdziesz na swoim koncie w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

  • KROK 4. Egzaminy

O zakwalifikowaniu się do egzaminów powiadomimy Cię poprzez system internetowej rejestracji kandydatów. 

Tegoroczne terminy egzaminów to 24 czerwca – 2 lipca 2024 r.

 

Gdzie znajdziesz szczegółowe wymagania dotyczące terminów?
Znajdziesz je w zakładce Egzaminy wstępne 2024/2025
.

Na egzaminy zabierz ze sobą:
wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
dowód osobisty,
program egzaminu (Wydział II, III i IV – wokalistyka jazzowa i instumentalistyka jazzowa),
spis repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki (Wydział II),
odpowiednie zaświadczenie lekarskie (Wydział III – śpiew solowy i musical oraz Wydział IV – rytmika i wokalistyka jazzowa).

Chciałbyś zaprezentować się z naszym akompaniatorem? Informacje o tym, który z naszych pedagogów pomoże Ci w zaprezentowaniu Twoich umiejętności uzyskasz w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Stres? Bez obaw! Pamiętaj o swojej pasji do muzyki i z radością dziel się swoim talentem, także na odległość. W aMuz panuje przyjazna atmosfera. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

  • KROK 5. Po egzaminach

Przeszedłeś pomyślnie przez egzaminy wstępne? Gratulacje! Jesteś coraz bliżej aMuz ♥

Na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów masz czas do 12 lipca 2024 r. do godz. 9:00.

Co musisz nam dostarczyć?

» Jeśli zdajesz na studia I stopnia:
→ 1 zdjęcie (35 mm x 45 mm), podpisane imieniem i nazwiskiem,
kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez notariusza lub naszą Uczelnię.

» Jeśli zdajesz na studia II stopnia:
1 zdjęcie (35 mm x 45 mm), podpisane imieniem i nazwiskiem,
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez notariusza lub naszą Uczelnię.
Jeśli nie otrzymałeś jeszcze swojego dyplomu, złóż w terminie do 12 lipca 2024 r. do godz. 9:00 zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitalach dyplomowych. Kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez notariusza lub naszą Uczelnię będziesz musiał dostarczyć do 2 września 2024 r. do Biura Działu Nauczania danego wydziału.

Jak dostarczyć dokumenty i zdjęcia?

Dokumenty i zdjęcia możesz dostarczyć do biura odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście w godzinach dyżurów (zobacz wkrótce: DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH), regularną pocztą lub pocztą kurierską na adres Uczelni (przykład: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 80-743 Gdańsk ul Łąkowa 1-2, REKRUTACJA, Wydział II).

Termin złożenia dokumentów w biurze rekrutacyjnym zostanie podany wkrótce (nie decyduje data nadania, ale wpływu do aMuz).


Gdzie w Uczelni uzyskać poświadczenie kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu?
Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Pamiętaj, że pozytywny wynik egzaminu wstępnego nie jest tożsamy z przyjęciem na studia. Dopiero po ogłoszeniu LISTY PRZYJĘTYCH okaże się, czy stałeś się studentem aMuz :)