en
menu

Więcej informacji:

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Sala 308, budynek B
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009 256 (w godzinach dyżuru)