en
menu

Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych.

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie od 22.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych.

Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 11.05.2020 r. do 17.06.2020 r.


Zobacz:

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 (PL)

PROSPECTUS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020/2021 (EN)