en

Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji 2020/2021:

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego


terminy egzaminów i Wymagania rekrutacyjne:

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

DYRYGENTURA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Wydział II – Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA

Rekrutacja na kierunek INSTRUMENTALISTYKA, specjalność pedagogika instrumentalna (studia niestacjonarne płatne)

na rok 2020/2021 nie odbędzie się.

Wydział III – Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ


JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA