en
menu

Cieszymy się, że tu jesteś! Studiuj w #aMuz i bądź #Blisko ♥
Nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie.
Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji krok-po kroku.

  • KROK 1. Rejestracja

Zacznij od zarejestrowania się w systemie internetowej rejestracji kandydatów.
To proste! Nasz system startuje 11 maja 2020 r. wieczorem. Wówczas tylko – klik!

Rejestruję się!

Na rejestrację masz czas do 30 czerwca 2020 r. (NOWY TERMIN!)

System po zarejestrowaniu wygeneruje formularz rekrutacyjny. Wydrukuj go, podpisz, a następnie zeskanuj i załącz w indywidualnym folderze kandydata. Link do folderu znajdziesz na swoim koncie w systemie.

  • KROK 2. Opłata

Na dokonanie opłaty masz czas do 30 czerwca 2020 r. (decyduje data przelewu na konto) 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł, a za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument 85 zł.

Podczas rejestracji system wygeneruje dla Ciebie indywidualny numer konta do dokonania opłaty. Znajdziesz go w swoim formularzu.

Co wpisać przy dokonywaniu przelewu?

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer z Twojego formularza
Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny

Przykład: Amelia Bliska, Wydział II, instrumentalistyka, gra na fortepianie, egzamin wstępny

Jeśli zrezygnujesz z egzaminów wstępnych nie będziemy mogli zwrócić Ci wniesionej opłaty, bez względu na okoliczności.

  • KROK 3. Materiały audiowizualne i dokumenty

Na dostarczenie materiałów audiowizualnych i dokumentów masz czas do 30 czerwca 2020 r. (NOWY TERMIN!)

Gdzie znajdziesz szczegółowe wymagania dotyczące materiałów do przesłania?
Znajdziesz je w NOWYM informatorze.

Jak dostarczyć materiały i dokumenty?
W tym roku, ze względu na egzaminy w formie online, wszelkie materiały załączaj w Twoim indywidualnym folderze, do którego link znajdziesz na swoim koncie w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

  • KROK 4. Egzaminy

O zakwalifikowaniu się do egzaminów powiadomimy Cię poprzez system internetowej rejestracji kandydatów. 

Szczegóły dotyczące przebiegu tegorocznych egzaminów znajdziesz w NOWYM informatorze.
Tegoroczne terminy egzaminów, to 6-12 lipca 2020 r. (NOWE TERMINY!)

W tym roku będziemy oceniali Twoje zdolności i umiejętności głównie na podstawie nagrań.
Niektóre egzaminy odbędą się na terenie aMuz. Na egzaminy zabierz ze sobą:
dowód osobisty i jego kopię poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię (Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej)
odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Chciałbyś zaprezentować się z naszym akompaniatorem? Informacje o tym, który z naszych pedagogów pomoże Ci w zaprezentowaniu Twoich umiejętności uzyskasz w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Stres? Bez obaw! Pamiętaj o swojej pasji do muzyki i z radością dziel się swoim talentem, także na odległość. W aMuz panuje przyjazna atmosfera. Czekamy na Twoje złgoszenie!

  • KROK 5. Po egzaminach

Przeszedłeś pomyślnie przez egzaminy wstępne? Gratulacje! Jesteś coraz bliżej aMuz ♥

Na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów masz czas do 15 września 2020 r. (NOWY TERMIN!):

Co musisz nam dostarczyć?

» Jeśli zdajesz na studia I stopnia:
2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię.

» Jeśli zdajesz na studia II stopnia:
2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię.
Jeśli nie otrzymałeś jeszcze swojego dyplomu, złóż w terminie do 15 września 2020 r. (NOWY TERMIN!) zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitalach dyplomowych. Kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię będziesz musiał dostarczyć do 30 września 2020 r. (NOWY TERMIN!) do Biura Działu Nauczania danego wydziału.

Jak dostarczyć dokumenty i zdjęcia?
Poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to będzie możliwe :)

Gdzie w Uczelni uzyskać poświadczenie kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu?
Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  • KROK 6. Student aMuz

Witamy Cię w społeczności #aMuz! Cieszymy się, że jesteś tak #Blisko ♥
Koniecznie spotkajmy się 1 października! Dlaczego to takie ważne?

Będzie to dzień wypełniony spotkaniami, ale i pierwszymi obowiązkami. Opowiemy Ci o zasadach panujących w aMuz; będziesz miał także okazję poznać tajniki pracy niektórych biur i jednostek (możesz zapytać m.in. o zajęcia z wychowania fizycznego, języki obce, program Erasmus+ czy możliwości koncertowania). Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. (to jedyna droga, by zostać dopuszczonym do zajęć i w ten sposób już 1 października będziesz miał "zaliczone" pierwsze dwa przedmioty :)).
Od 1 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.

Sprawdź, jak zaplanowaliśmy ten dzień.

→ Zapoznaj się także z Praktycznym Poradnikiem Pierwszaka.

Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!