en

WYDZIAŁ I 
DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI
I TEORII MUZYKI

WYDZIAŁ II
INSTRUMENTALNY

 

WYDZIAŁ III
WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ IV
DYRYGENTURY CHÓRALNEJ,
MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU