en
menu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • dyrygentura chóralna, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • dyrygentura chóralna, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 • muzyka kościelna, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • muzyka kościelna, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 • edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie

 • animacja kultury z elementami arteterapii, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 • rytmika, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • rytmika, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

Jazz i muzyka estradowa

 • kompozycja i aranżacja, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • kompozycja i aranżacja, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

 • instrumentalistyka jazzowa, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • instrumentalistyka jazzowa, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie

  Do wyboru (dotyczy studiów I i II stopnia): fortepian, gitara, kontrabas/gitara basowa, perkusja, puzon, saksofon, trąbka, akordeon

 • wokalistyka jazzowa, studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
 • wokalistyka jazzowa, studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie