en

Wiemy, jak bardzo oczekujesz na wyniki! Chcemy Ci także pomóc przejść bezstresowo przez proces rekrutacji do końca. Przeczytaj dokładnie poniższy poradnik i dowiedz się, co musisz zrobić dalej, by zostać pełnoprawnym studentem aMuz.

WYNIKI

Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do systemu rejestracji i sprawdzić, czy jesteś na liście dopuszczonych do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Logowanie nie będzie potrzebne, a jedynie numer Identyfikatora kandydata nadany Ci wcześniej w systemie.

zobacz wyniki

Będąc na stronie kliknij "Przebieg postępowania rekrutacyjnego".

CO DALEJ?

Dopuszczenie do dalszego postępowania oznacza, że teraz będzie czas na dopełnienie formalności. 

UWAGA! Czas na dosłanie dokumentów masz do 15 września 2020 r. Nie decyduje data stempla pocztowego! To oznacza, że 15 września koperta MUSI BYĆ już w aMuz! Nie zwlekaj i nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!

Postępuj dalej po kolei według poniższych kroków, a wszystko pójdzie gładko. Możesz dodatkowo pobrać swoją checklistę (klik) i zaznaczać, co już jest zrobione.

Krok 1.

Przygotuj kopertę w formacie A4 i koniecznie zaadresuj wg wzoru:

REKRUTACJA
Imię i Nazwisko kandydata
Wydział (wystarczy numer I-IV), kierunek
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Zobacz przykład.

Krok 2.

Do koperty włóż wymienione niżej dokumenty:

 1. Wydrukowany z systemu i odręcznie podpisany formularz rekrutacyjny
 2. Wydrukowany z systemu i odręcznie podpisany życiorys
 3. Wydrukowane z systemu, wypełnione i odręcznie podpisane 3 zgody RODO
 4. Dwa zdjęcia w formacie 35x45 mm podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
 5. Jeżeli jesteś kandydatem na specjalności: śpiew solowy, musical, rytmika, wokalistyka jazzowa i nie złożyłeś w terminie stosownych zaświadczeń lekarskich, to teraz jest ostatni czas, by załączyć je do przesyłki. Zobacz tutaj (klik), jakie to zaświadczenia.
 6.  
  1. Kandydaci na studia I stopnia – do wyboru jedna z dwóch opcji: dołącz do koperty kopię oryginału świadectwa maturalnego poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem LUB dołącz do koperty oryginał i kopię oryginału świadectwa maturalnego. W przypadku wyboru drugiej opcji Uczelnia poświadczy kopię za zgodność z oryginałem i zachowa ją, a oryginał będzie można odebrać wraz z legitymacją studencką w październiku.
  2. Kandydaci na studia II stopnia – do wyboru jedna z dwóch opcji: dołącz do koperty kopię oryginału dyplomu licencjackiego poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem LUB dołącz do koperty oryginał i kopię oryginału dyplomu licencjackiego. W przypadku wyboru drugiej opcji Uczelnia poświadczy kopię za zgodność z oryginałem i zachowa ją, a oryginał będzie można odebrać wraz z legitymacją studencką w październiku.

   Jeżeli nie masz jeszcze dyplomu w formie papierowej, w kopercie musisz przysłać zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich i obronie pracy dyplomowej oraz zagranych recitalach dyplomowych, jednak do 30 września 2020 r. Twój dyplom musi dotrzeć do aMuz!
 7. Wypełnioną, wydrukowaną i odręcznie podpisaną deklarację wyboru języka – dotyczy TYLKO kandydatów na studia II st. na Wydziały I, II i IV. Do pobrania tutaj (klik).
 8. *Zainteresowane osoby mogą także dołączyć samodzielnie napisane podanie o przydział do wybranego pedagoga. Podanie musi być skierowane do dziekana danego wydziału. Kliknij tutaj, aby wybrać wydział i sprawdzić, kto jest jego dziekanem.

Krok 3.

Wszystko wysyłasz tak, aby dotarło do aMuz do 15 września 2020 r.

Krok 4.

Sprawdzasz wyniki przyjętych na studia 16 września 2020 r.

Krok 5.

Witamy Cię w społeczności aMuz! Cieszymy się, że jesteś tak #Blisko ♥

Koniecznie spotkajmy się 1 października! Dlaczego to takie ważne?
Będzie to dzień wypełniony spotkaniami, ale i pierwszymi obowiązkami. Opowiemy Ci o zasadach panujących w aMuz; będziesz miał także okazję poznać tajniki pracy niektórych biur i jednostek (możesz zapytać m.in. o zajęcia z wychowania fizycznego, języki obce, program Erasmus+ czy możliwości koncertowania). Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. (to jedyna droga, by zostać dopuszczonym do zajęć i w ten sposób już 1 października będziesz miał "zaliczone" pierwsze dwa przedmioty :)).
Od 1 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.

Sprawdź, jak zaplanowaliśmy ten dzień (aktualizacja 22.09.2020).

Zapoznaj się także z Praktycznym Poradnikiem Pierwszaka.

Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!


Pliki na stronie:

aktualizacja: 13.07.2020