en 中文

Opiekun naukowy koła:

dr hab. Przemysław Stanisławski

zarząd koła:

Przewodnicząca (Dyrygent) – Ludmiła Kachan

Wiceprzewodnicząca (II Dyrygent) – Klaudia Camilla Twardzik


Baltic Chamber Choir funkcjonuje jako Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. Jego celem głównym jest promocja twórczości studentów i pedagogów uczelni oraz propagowanie polskiej muzyki współczesnej.

Zalążkiem Baltic Chamber Choir była grupa młodych kompozytorów zebrana ad hoc do wykonania własnych utworów w czasie Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Idee muzyki – ideologie w muzyce (2014). W następnym roku powołano Koło Artystyczno-Naukowe Baltic Chamber Choir, które działało początkowo pod opieką prof. dr hab. Aliny Kowalskiej-Pińczak, a od 1 października 2019 r. przeszło pod opiekę dra hab. Przemysława Stanisławskiego. Pierwszym przewodniczącym i dyrygentem Koła był Wojciech Kowalewski.

W roku akademickim 2017/18 funkcję przewodniczącego pełniła Justyna Ślubowska, a dyrygentem została Ludmila Kachan. Ze względu na studencki status Koła następują w nim naturalne zmiany w składzie członkowskim, jak i zarządzie. Baltic Chamber Choir, poszerzony o członków spoza grona studentów Akademii Muzycznej, realizuje koncerty kompozytorskie i charytatywne oraz bierze udział w sesjach naukowych i wykładach jako zespół warsztatowy. Obok muzyki najnowszej grupa wykonuje różnorodny repertuar, od Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego po Karola Szymanowskiego. Chór występował pod dyrekcją dr hab. Beaty Wróblewskiej, prof. dr Aliny Kowalskiej-Pińczak, dra hab. Przemysława Stanisławskiego, dra Arkadiusza Wanata, dra hab. Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, prof. dra Zygmunta Rycherta. Zorganizował również dla chórzystów warsztaty z logopedą dr Danutą Stankiewicz. Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz z Cappellą Gedanensis. Koło nawiązuje również współpracę międzywydziałową. W ramach takiej współpracy chór brał udział w szeregu koncertów: Koncercie Najlepszych Dyplomantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki (2018), Koncercie „Gioacchino Rossini – Petite Messe Solennelle” w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie i innych.