en
menu

Szanowni Studenci,

Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych na domenie aMuz – został do Was wysłany pakiet informacyjny dotyczący sesji i dyplomowania.

opublikowano: 4.06.2020


Składy orkiestr w semestrze letnim 2019/2020

Skład Orkiestry Symfonicznej aMuz (PDF)

Skład Camerata Gedania – Orkiestry Kameralnej aMuz (PDF)


Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Przedmioty do wyboru 2019/2020

Studia I stopnia

Studia II stopnia


Godziny dziekańskie i praca Biura Działu Nauczania Wydziału II w roku akademickim 2019/2020


Sprawami studenckimi zajmują się:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan dr hab. Paweł Kukliński
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.