Program Konferencji:

 • 9:30 | Sala S1 w budynku żółtym
  WYKŁAD
  "Rytmy bułgarskie"
  prof. dr hab. Toni Shekerdzhieva-Nowak / Academy of Music, Dance and Fine Arts Plovdiv, Bułgaria
 • 10:00 | Sala S1 w budynku żółtym
  WYKŁAD
  "Rytmetyka chóralna – zabawy rytmiczne
  jako element kształcenia wokalnego chóru"
  prof. dr hab. Marcin Wawruk
 • 10:30 – 12:00 | Sala S1 w budynku żółtym
  WARSZTATY
  prof. dr hab. Marcin Wawruk / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 12:00 | Sala Kameralna S2 w budynku żółtym
  WYKŁAD
  "Prawidłowa emisja nie boli, czyli zależności między napięciami mięśniowymi a ciśnieniem podgłośniowym
  w kontekście komfortu fonacji"
  prof. dr hab. Piotr Łykowski / Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 • 12:30 – 14:45 | Sala Kameralna S2 w budynku żółtym

  WARSZTATY
  prof. dr hab. Piotr Łykowski

KIEROWNICTWO NAUKOWE:

prof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Liliana Górska

KOORDYNACJA:

prof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Liliana Górska, dr hab. Sławomir Bronk, dr Teresa Pabjańczyk

ORGANIZATOR:

Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej


prof. dr hab. Toni Shekerdzhieva-Nowak

Prof. dr hab. Toni Shekerdzhieva-Nowak jest uznaną śpiewaczką operową, pedagogiem wokalnym, badaczem i autorem monografii oraz wielu artykułów naukowych.

Jest absolwentką Sofijskiego Konserwatorium Muzycznego z klas prof. Lilyany Zhablenskiej i prof. Pavla Gerdzhikova. W 1980 roku została solistką Opery Narodowej w Plovdiv. Jej repertuar obejmuje główne role operowe dzieł Mozarta, Telemanna, Verdiego, Pucciniego, Leoncavallo, E. Wolfa-Ferrari, Purcella, Czajkowskiego, jednak najbliższa jest jej twórczość bułgarskich kompozytorów. Wykreowała wiele głównych ról w operach Goleminova, Hadzhieva, Vladigerova. Była solistką w wiedeńskim Mozart Ensamble.

Jej działalność koncertowa obejmuje pieśni Schumanna, Schuberta, Rachmaninowa, Glazunowa, Chopina (integralne wykonanie op. 74), a również współczesnych kompozytorów bułgarskich Georgi Arnaudova, Al. Tekelieva, G. Zlatev-Tscherkina i innych.

Prof. Toni Shekerdzhieva-Nowak była jurorem wielu konkursów wokalnych krajowych i międzynarodowych, redaktorem i recenzentem artykułów naukowych, redaktorem naczelnym bułgarskiej sekcji European Songbook, honorowym członkiem Komitetu Obchodów Rocznicy 200-lecia Fryderyka Chopina, brała udział w licznych festiwalach i prawykonaniach współczesnych utworów bułgarskich kompozytorów. Otrzymała wiele nagród i była inicjatorem międzynarodowych projektów.

Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Chinach, Austrii, Grecji i Turcji. Jest wybitnym pedagogiem śpiewu, jej studenci są laureatami prestiżowych konkursów wokalnych. Obecnie prof. Toni Shekerdzhieva-Nowak pełni funkcję prorektora Akademii Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych w Plovdiv, odpowiedzialnego za badania naukowe.

 

prof. dr hab. Marcin Wawruk

Chórmistrz, aranżer, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu; założyciel i szef artystyczny zespołu wokalnego “ProForma”, z którym stale koncertuje i nagrywa. Bilans 30-lecia jego pracy artystycznej obejmuje przeszło 600 koncertów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, blisko 200 opracowań chóralnych, kilkadziesiąt piosenek oraz utwory dydaktyczne dla dzieci i młodzieży (m. in. zbiór utworów skrzypcowych „Skrzypiące nutki”, podręcznik "Rytmetyka chóralna”, wydane przez PWM), a także muzykę komponowaną dla radia, tv i filmu; brał udział w powstawaniu paru tuzinów płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej i światowej estrady (m. in. Bobby McFerrin, Katie Melua, Maryla Rodowicz, Kayah, Stanisław Soyka, Marek Bałata, Krzysztof Krawczyk, Krzesimir Dębski, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski). Otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006) oraz szereg innych branżowych wyróżnień.

 

prof. dr hab. Piotr Łykowski

W latach 1970 – 1988 był chórzystą Poznańskich Słowików Stefana Stuligrosza. W roku 1989 ukończył z wyróżnieniem Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Eugeniusza Sąsiadka.

Na III Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1988) zdobył I Nagrodę i trzy wyróżnienia specjalne (m.in. za wirtuozerię). Doskonalił swe umiejętności na wielu kursach interpretacyjnych i mistrzowskich w kraju i za granicą.

Ma na swym koncie ponad 1000 występów solowych w całej niemal Europie, także na międzynarodowych festiwalach muzycznych. Zgodnie z typem swego głosu (kontratenor) specjalizuje się w wykonawstwie muzyce baroku, głównie kantatowo-oratoryjnej:
ma w swoim repertuarze około 150 takich partii; od wczesnobarokowych koncertów wokalnych i pasji, do Stabat Mater Arvo Pärta. Współpracował i współpracuje z wieloma solistami i zespołami muzyki dawnej, orkiestrami kameralnymi i filharmoniami.

Jest również cenionym artystą scen operowych. Brał udział m.in. w polskich premierach scenicznych oper: Claudio Monteverdiego – Orfeusz, Powrót Ulisessa, Koronacja Poppei oraz Raju Utraconego Krzysztofa Pendereckiego, Iwony, księżniczki Burgunda Zygmunta Krauzego,  Echnatona Philippa Glassa, Potopu Igora Strawińskiego, Zagubionej autostrady Olgi Neuwirth, Immanuel Kant Leszka Możdżera, a także musicalu Sweeney Todd.

Zrealizował wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. Mesjasza Haendla, Euridice Periego, Stabat Mater Bononciniego). Jest prawykonawcą muzyki Zbigniewa Preisnera do filmu De Aegypto oraz Requiem dla Mojego Przyjaciela.

Piotr Łykowski działa również na niwie pedagogicznej. Jest nauczycielem śpiewu solowego we wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w PSM II stopnia we Wrocławiu. Od wielu lat prezentuje swe referaty i prowadzi zajęcia seminaryjne na kursach interpretacyjnych; jest również zapraszany jako juror międzynarodowych i krajowych konkursów wokalnych. Kilka z jego wykładów zostało opublikowanych, ostatnio: Czy Mozart był pierwszym kompozytorem pieśni romantycznych? Od kilkunastu lat kieruje Kursem Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej we Wrocławiu.

W roku 2004 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od września 2013 jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.

Odpowiedzialne stanowiska we władzach Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu piastuje od roku 2000 –  był Kierownikiem Katedry Wokalistyki, Dziekanem, Prodziekanem. Na kadencję 2016-2020 został ponownie wybrany Dziekanem Wydziału Wokalnego.