Po tegorocznych wakacjach zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Nowa Muzyka w Starym Ratuszu, który tym razem wypełnią kompozycje powstałe w okresie kilku ostatnich lat. W programie znajdą się dwa utwory krakowskiego kompozytora, Michała Pawełka,
z improwizowanymi partiami saksofonu w wykonaniu Szymona Zawodnego, a także bardzo ciekawy występ z żywą elektroniką duetu Tomasz Misiak & Marcin Olejniczak, wykorzystujących szereg niekonwencjonalnych źródeł dźwięku, jak odbiorniki radiowe, kamienie itp. Usłyszymy także kompozycję młodej, bardzo oryginalnej kompozytorki izraelskiej, Talii Amar, z partią wokalną w wykonaniu Moniki Sendrowskiej. Po koncercie tradycyjnie będzie można spotkać się z kompozytorami, porozmawiać z nimi, zadać pytanie. Koncert będzie także kolejną okazją do wylosowania specjalnej, pamiątkowej płyty CD z wyborem nagrań dokonanych podczas wcześniejszych edycji Nowej Muzyki w Starym Ratuszu, jak i podwójnego albumu z wyborem polskiej muzyki elektroakustycznej, Odyssey One.

Program:

 • Michał Pawełek – Interrogatio (2019) na saksofon i taśmę
  wyk. Szymon Zawodny – saksofon
  Michał Pawełek – komputer
  Dariusz Mazurowski – realizacja, dyfuzja dźwięku

 • Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak Czas antenowy I (2022) na tablę, komputer, live electronics i radioodbiorniki
  wyk. Tomasz Misiak – tabla, komputer, radioodbiornik
  Marcin Olejniczak – radioodbiorniki, elektronika

 • Talia Amar – Physics (2022) na sopran i taśmę z wideo
  wyk. Monika Sendrowska – sopran
  Dariusz Mazurowski – komputer, realizacja, dyfuzja dźwięku

 • Michał Pawełek – Sidai (2021) na saksofon i taśmę
  wyk. Szymon Zawodny – saksofon
  Michał Pawełek – komputer
  Dariusz Mazurowski – realizacja, dyfuzja dźwięku

 • Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak – Czas antenowy II (2022) na tablę, komputer, live electronics, radioodbiorniki i kamienie
  wyk. Tomasz Misiak – tabla, komputer, radioodbiornik
  Marcin Olejniczak – radioodbiorniki, elektronika, kamienie

wstęp biletowany:

Bilety: 20 zł (normalne) i 10 zł (ulgowe) do nabycia na www.intericket.pl oraz w księgarni PWN (ul. Korzenna 33/35) na godzinę przed koncertem.

Koordynacja artystyczna, produkcja:

Dariusz Mazurowski, prof. dr hab. Krzysztof Olczak, Monika Łajming

organizatorzy:

Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej PSeME


Tomasz Misiak – ur. 1976, filozof, kulturoznawca, artysta, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Łączy pracę naukową
z działalnością artystyczną na polu muzyki i sztuki dźwięku. W swych poszukiwaniach artystycznych stara się ukazywać napięcia wynikające z połączenia analogowych i cyfrowych technologii przekształcających dźwięk, waloryzując szum jako zjawisko estetyczne. Współtworzył grupę „kalEka’’, a także efemeryczny projekt „Radio Noise Orchestra’’. Obecnie, wraz z Marcinem Olejniczakiem, tworzy „Radio Noise Duo’’ oraz prowadzi wydawnictwo „Antenna Non Grata’’. Efekty swojej pracy pokazywał w ramach wielu koncertów, festiwali i wystaw, m. in. „Audio Art” w Krakowie, „Industrial Festival” we Wrocławiu, Galerii Miejskiej „Arsenał’’ w Poznaniu czy Galerii BWA
w Zielonej Górze. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Autor książek „Estetyczne konteksty audiosfery”, „Kulturowe przestrzenie dźwięku”, „Sztuka z widokiem na ucho” oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych, współredaktor książek „Sposoby słuchania” i „Słuchanie medium”. Podstawowy obszar zainteresowań teoretycznych: sound studies, ekologia akustyczna, obecność dźwięku w kulturze współczesnej, muzyka, filozofia sztuki. W swoich badaniach, łącząc refleksję filozoficzną i historyczną podejmuje namysł nad tymi kontekstami współczesnej kultury, w których istotną rolę odgrywa dźwięk
i sprzężone z nim rozmaite sposoby słuchania.

 

Marcin Olejniczak – ur. 1976, z wykształcenia socjolog, kulturoznawca i pedagog; pracuje jako wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Od 1995 roku realizuje i prezentuje projekty intermedialne, instalacje, performance, koncertuje indywidualnie,
w duetach i w zespołach. W latach 1995-2003 współtworzył „Grupę Twórczą MY’’. Poruszał się w obszarze działań dźwiękowych penetrujących możliwości związane z estetyką postindustrialną, muzyką konkretną, neokabaretem, swobodną improwizacją – w ramach projektów „Opiumathic’’ i „Monopium’’. Aktualnie fascynuje się awangardowymi, transgresyjnymi możliwościami wykorzystywania szumu radiowego – współtworzy „Radio Noise Duo’’ (razem z Tomaszem Misiakiem). Od kilku lat bada także dźwiękowy potencjał kamieni, żwiru
i piasku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Współpracuje z Galerią CKiS „Wieża Ciśnień’’ w Koninie (od 2013 roku jest kuratorem festiwalu „RESTYTUCJE’’) współtworzy „TRANSmutacje. Festiwal Korespondencji Sztuk’’. Prowadzi (z T. Misiakiem) niezależne wydawnictwo płytowe „Antenna Non Grata’’.

 

Michał Pawełek – urodził się w 1978 roku w Krakowie. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu
prof. S. Wojtasa (2002) oraz w klasie kompozycji prof. M.Stachowskiego (2003). Studiował także kompozycję, muzykę komputerową oraz fizykę dźwięku w Central Washington University (2002). Obecnie jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Krakowie, pracuje także
w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W.Żeleńskiego w Krakowie. Jako pianista brał udział w prawykonaniach utworów wielu polskich kompozytorów. Jest twórcą utworów akustycznych oraz elektronicznych, włączając w to przetwarzanie elektroniczne dźwięków instrumentalnych w czasie rzeczywistym. Zajmuje się również realizacją nagrań.


Talli Amarhttp://www.taliaamar.com/bio/