9th International Brass Instruments Competition


WAŻNE OGŁOSZENIE!

Stosując się do ​treści Zarządzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ​z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, oraz w związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, działając w trosce o dobro uczestników, Komitet Organizacyjny IX Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych podjął decyzję o odwołaniu Konkursu.

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostanie zwrócona opłata wpisowa o wniesionej wysokości na konto, z którego została dokonana. Organizator dokona zwrotu opłat do końca września 2020 roku.

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

In accordance with Regulation No 15/2020 from 10 March 2020 of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music concerning the cancellation of all artistic and academic events in connection with the risk of spreading COVID-19 coronavirus and in connection with the state of epidemic throughout Poland, acting in the interest of the participants, the Organizing Committee of the 9th International Brass Competition has decided to cancel the Competition.

All the the candidates will be reimbursed the registration fee to the bank account from which the fee was transferred. If a candidate burdened the Academy with bank fees the registration fee transferred back by the Academy will be reduced by the bank fees. The Organiser will transfer the registration fee till the end of September 2020.


Dyrektor Konkursu:

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji


SZCZEGÓŁY:

ibic.amuz.gda.pl


Aktualizacja/update: 24.07.2020