W dniach 4-5 lutego 2021 roku odbył się pod hasłem: „Kościół, muzyka – teksty i konteksty” Międzynarodowy Kongres o Muzyce, zorganizowany przez Papieską Radę Kultury. W swoim wystąpieniu do uczestników kongresu papież Franciszek zwrócił uwagę na Biblię jako źródło inspiracji artystycznych, a zwłaszcza najważniejszy „kontekst” dla muzyki sakralnej. Pismo święte stanowi szczególny przekaz pamięci pokoleniowej, w którym zawarte są nie tylko treści religijne, ale także wartości, mające fundamentalne znaczenie dla kulturowego dziedzictwa ludzkości. Biblia jest swoistym kodem kulturowym, czyli niezwykle istotnym punktem odniesienia dla sztuki muzycznej. Świadczą o tym niezliczone arcydzieła, których twórcy, szukając piękna, prawdy i dobra, czerpali natchnienie ze Słowa Bożego. Temu zagadnieniu poświęcona będzie XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra” nt. „Biblia i muzyka – źródło inspiracji”. Prelegenci, reprezentujący wiodące ośrodki naukowe w Polsce, podejmą interdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniem biblijnych inspiracji w muzyce, zarówno w aspekcie teologicznym, kulturowym, historycznym, jak i muzykologicznym. Konferencja odbędzie się w trybie on-line w poniedziałek, 29 listopada 2021 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Miejsce:

Platforma Zoom

https://zoom.us/j/93616011095
Meeting ID: 936 1601 1095

harmonogram konferencji:

 • godz. 9:00
  Rozpoczęcie Konferencji – ks. dr hab. Jacek Bramorski
  dr hab. Sławomir Bronk – moderator
 • godz. 9:15
  Łukasz Benedykt Bilski – Pieśń uwielbienia narodu wybranego jako początek „pieśni nowej” – w poszukiwaniu teologii muzyki liturgicznej
 • godz. 9:45
  Ks. Jacek Bramorski – Teologiczno-muzyczne aspekty Pieśni nad Pieśniami
 • godz. 10:15
  Monika Karwaszewska – Biblijne inspiracje w kompozycji intermedialnej „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie…” Krzysztofa Knittla
 • godz. 10:45
  Julita Kosińska – Inspiracje biblijne w Via CrucisNativitas Mundi Mariana Sawy
 • godz. 11:15
  Emilia Wawrzusiszyn – Graduał „Angelis suis” jako przykład biblijnej inspiracji słowem

 • godz. 11:45-12:30
  Przerwa

 • godz. 12:30
  Michał Duźniak – Retoryka jako sztuka wypowiedzi w niemieckiej literaturze organowej XIX wieku inspirowanej psalmami
 • godz. 13:00
  Maciej Zakrzewski – Programowość o proweniencji biblijnej w twórczości organowej Naji Hakima na przykładzie wybranych utworów
 • godz. 13:30
  Andrzej Szadejko – Baugruppe Keibel i kościół Św. Trójcy – przypisy do historii ochrony zabytków w Gdańsku w czasie Drugiej Wojny Światowej
 • godz. 14:00
  Monika Fedyk-Klimaszewska – Petite Messe Solennelle – muzyczny i duchowy testament Rossiniego
 • godz. 14:30
  Anna Szarapka – Inspiracje biblijne w łacińskiej twórczości sakralnej Marcina Kopczyńskiego
 • godz. 15:00
  Marta Gabryelczak-Paprocka – Raj utracony – dzieła Krzysztofa Pendereckiego i Johna Miltona jako inspiracje do interdyscyplinarnych rozważań nad problematyką grzechu pierworodnego
 • godz. 15:30
  ks. Robert Kaczorowski – Biblijna nauka o aniołach jako źródło inspiracji dla twórców pieśni pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, opublikowanego w 1871 roku w Pelplinie
 • godz. 16:00
  Filip Presseisen – Pasja wg czterech ewangelistów, czyli inspiracja Męką Pańską w Bachowskim preludium chorałowym O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622 ze zbioru Orgelbüchlein
 • godz. 16:30
  Dyskusja
 • godz. 17:00
  Zakończenie Konferencji

Moderator:

dr hab. Sławomir Bronk

Organizator:

Katedra Muzyki Kościelnej