Konferencje z cyklu „Musica sacra” wpisały się trwale w profil naukowo-artystyczny Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Co roku stają się one niezwykle inspirującą płaszczyzną wymiany refleksji naukowej i doświadczeń artystycznych. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie wieloaspektowemu ujęciu zagadnienia improwizacji organowej. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wygłosić referaty i uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do publikacji: 5 września 2022 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji. Ponadto konferencji towarzyszyć będą warsztaty dotyczące praktycznych aspektów improwizacji organowej.

Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem oraz notą biograficzną autora prosimy przesyłać na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl w terminie do 15 października 2022 roku. Opłatę konferencyjną w wysokości 200 złotych należy uiścić po przyjęciu referatu do wygłoszenia przez Komitet Programowy Konferencji.

Wpłaty należy dokonać na konto uczelni:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

tytuł przelewu: „Konferencja Musica Sacra”.

 

Ostateczny termin wnoszenia opłat to 28 października 2022. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00).
Konferencja planowana jest w formie stacjonarnej, jednak ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną nie wykluczamy również formy zdalnej lub hybrydowej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Koordynator:

Ks. dr hab. Jacek Bramorski

Organizator:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu;
Katedra Muzyki Kościelnej.