Urodzony w 1982 roku w Lublinie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat, kontynuując ją potem w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W okresie szkolnym uczestniczył w wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach pianistycznych, zdobywając uznanie publiczności jak i jury. Swą grę doskonalił pod okiem takich pedagogów, jak m.in. Elżbieta Tarnawska, Monika Sikorska-Wojtacha, Andrzej Jasiński, Tadeusz Chmielewski, Bogdan Czapiewski, Grzegorz Kurzyński. W roku 2000, będąc jeszcze uczniem przedostatniej klasy szkoły muzycznej, został studentem klasy fortepianu prof. Bogdana Czapiewskiego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Na tejże uczelni uzyskał później dyplom magistra z wyróżnieniem oraz stopien doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Od roku 2009 pracuje w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, obecnie na stanowisku adiunkta. Od roku 2011 współprowadzi z prof. B. Czapiewskim jego klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pracę pedagogiczną z powodzeniem łączy z intensywną działalnością koncertową, występując jako solista oraz kameralista w salach filharmonicznych, uniwersyteckich i innych. Pomimo zamiłowania do muzyki F. Chopina, jego repertuar obejmuje utwory powstałe na przestrzeni kilku ostatnich wieków. Zaliczyć do tego należy również muzykę kompozytorów żyjących, takich jak Paweł Mykietyn czy Andrzej Cwojdziński, którego utwory kameralne wraz z filharmonikami lubelskimi zarejestrował na monograficznej płycie wydawnictwa Acte Préalable.


Posłuchaj Karola Garwolińskiego na YouTube