Specjalizuje się w grze na skrzypcach i altówce barokowej. Umiejętności w tym zakresie zdobywała w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Zygmunta Kaczmarskiego oraz w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie skrzypiec barokowych Sigiswalda Kuijkena oraz Sary Kuijken.

Swój warsztat oraz wiedzę na temat wykonawstwa historycznego doskonaliła na licznych kursach prowadzonych przez uznanych w świecie specjalistów takich jak: Monika Toth, Enrico Onofri, Olivia Centurioni, Ryo Terakado, Marinette Troost, Jaque Ogg, Paolo Pandolfo, Keneth Weiss czy Simon Standeage.

Jest współzałożycielką zespołu Silva Rerum arte oraz wiceprezesem Fundacji Silva Rerum, która organizuje w Gdańsku wiele wydarzeń artystycznych, zapraszając do współpracy najznakomitszych specjalistów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce i Europie; a także edukacyjnych, związanych z muzyką XVII i XVIII wieku oraz życiem kulturalnym tamtych czasów. Dyrektor artystyczny Festiwalu EUROPA +/- 1700 w Gdańsku.

Od wielu lat współpracuje jako kameralistka i muzyk orkiestrowy z uznanymi w Europie i na świecie zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej, są to m.in.: „Il Gardellino” (Belgia), „La Petit Bande” (Belgia), „Hildebrandt Consort” (Belgia), „Le Concert d’Anwers” (Belgia), „Collegium 1704” (Czechy), „Hofmusici” (Czechy), „Musica Perduta” (Włochy), „La Grande Chapelle” (Hiszpania), „Miszla Baroque Orchestra” (Węgry), „Neue Hofkapelle Graz” (Austria), „Jardin de voix” (Belgia), „Ex Tempore” (Belgia), „Mannheimer Hofkapelle” (Niemcy).

Od 2018 roku jest koncertmistrzem orkiestry barokowej „Hofmusici”, która specjalizuje się w rekonstrukcji oper barokowych zgodnie z praktykami wykonawczymi danej epoki. Spektakle wykonywane są głównie w unikatowym na skalę światową teatrze barokowym na zamku w Czeskim Krumlovie podczas Festiwalu BAROKNÍCH UMĚNÍ.

Brała udział w licznych nagraniach m.in. dla takich firm fonograficznych jak: Accent, Passacaille Records, Brilliant Classic, Soliton.

Prowadziła wiele warsztatów związanych z wykonawstwem muzyki dawnej dla skrzypków, altowiolistów oraz zespołów kameralnych a od 2014 roku jest wykładowcą w klasie skrzypiec barokowych w Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.