Od 2008 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 2013 roku otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. W 2013 roku rozpoczęła pracę w Ogólnokształcącym Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie została dyrygentem Chóru mieszanego „Cantilena”. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „441 Hz”.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dra hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lyon we Francji. Była dwukrotną laureatką nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), nagrodzoną Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011), medalem honorowym „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014), wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014, 2015), Nagrodą Miasta Gdańska Dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2018) oraz Nagrodą specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego (2018).

Specjalizuje się w wykonawstwie i badaniach nad repertuarem muzyki współczesnej. Wraz z Chórem Kameralnym „441 Hz” nagrała i wydała 2 płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: w 2012 roku została wydana płyta z Koncertu Serioso-Giocoso, zawierająca kompozycje współczesne, charakteryzujące się nowatorskim językiem muzycznym, a w 2014 nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta CD „Modern Choral Masterpieces”.

Z chórami, które prowadzi zdobyła liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, m.in.: Grand Prix 12. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Sopocie (2016), Złote medale i zwycięstwa w kategoriach: muzyka współczesna oraz chóry kameralne na Międzynarodowym Festiwalu „Slovakia Cantat” w Bratysławie (2016), Grand Prix XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym „Continuo”(2011), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010).

W latach 2009-2012 była również dyrygentem Sopockiego Chóru Kameralnego „Continuo”, a w latach 2008-2010 Chóru Parafialnego „Lira” w Rumi.