en 中文

Ukończyła studia pianistyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Krystyny Jastrzębskiej (1976). Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę pedagogiczną – najpierw w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku (1977-1989) a od 1980 r. w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Początkowo związana była z Wydziałem Wokalno-Aktorskim, od 1984 rozpoczęła pracę na Wydziale Wychowania Muzycznego i Rytmiki. W latach 1984-1986 była kierownikiem Zakładu Akompaniamentu i twórcą przedmiotu Nauka Akompaniamentu. Aktywnie uczestniczyła w pracach Wydziału jako członek Rady Wydziału przez sześć kadencji (1990-2012). Prowadziła również działalność koncertową jako kameralistka współpracując z Katedrą Wokalistyki we Wrocławiu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans oraz Teatrem Otwartym w Gdańsku. Za aktywną pracę na Uczelni kilkakrotnie była uhonorowana Nagrodą Rektora. W tym roku obchodzi 40–lecie pracy zawodowej.