en 中文

Katarzyna Taper

M / k.taper@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 217

pokój 105 / poziom 0 / budynek A

poniedziałki, środy – 10:00–13:00

 

Przy realizacji zamówień publicznych, Zamawiający stosuje klauzule społeczne w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz zaleceniami Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.