en
menu

Dział Zamówień Publicznych

Katarzyna Taper
pok. 101, budynek czerwony
e-mail: k.taper@amuz.gda.pl

tel. (+48 58) 3009 262
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa
10:00-13:00

 

Przy realizacji zamówień publicznych, Zamawiający stosuje klauzule społeczne w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz zaleceniami Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.