Dr hab. Gabriela Karin Konkol, pedagog Katedry Edukacji Muzycznej aMuz, została laureatką Sopockiej Muzy – Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu za osiągnięcia w dziedzinie nauki. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 5 stycznia 2024 r. w siedzibie Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Nagrodę wręczyła p.o. Prezydenta Sopotu – p. Magdalena Czarzyńska-Jachim wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Sopotu p. Piotrem Bagińskim. Do nagrody kandydatkę zgłosiła Akademia Muzyczna w Gdańsku, a laudację wygłosił prorektor ds. studenckich i promocji aMuz dr hab. Paweł Kukliński. Wydarzenie uświetnił koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot „W filmowym kadrze”, pod batutą Szymona Morusa, który zadebiutował w roli dyrektora artystycznego PFK.

Serdecznie gratulujemy!


Laudacja


Więcej: