SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2020-2024*

JM Rektorprof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Członkowie Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

prof. dr hab. Marek Rocławski

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

dr hab. Anna Fabrellodr hab. Andrzej Kacprzak
dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler***

dr hab. Paweł Kukliński

dr hab. Elżbieta Pasierowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor**dr Krzysztof Bobrzecki
dr Maciej Gańskidr Michał Kierzkowski
mgr Kamil Cieślikmgr Katarzyna Matwiejczyk

Przedstawiciel doktorantów

mgr Tomasz Raff
(kadencja do 28.11.2024 r.)

 


Przedstawiciele studentów

z Wydziału I: Piotr Pawlak (kadencja do 29.11.2023 r.)

z Wydziału II: Paulina Andrzejak (kadencja do 19.12.2024 r.)

z Wydziału III: Jagoda Staruch (kadencja do 01.12.2024 r.)

z Wydziału IV: Krzysztof Hnatiuk (kadencja do 01.12.2024 r.)

 


Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym

Kanclerz
mgr Bogdan Theisebach
Kwestor
mgr Magdalena Gruszczyńska
Mecenas
mgr Agata Sienkiewicz
Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”
dr hab. Paweł Rydel
Dziekan Wydziału I:
dr Sylwia Janiak-Kobylińska
 

 

* aktualizacja 01.12.2022
** w dniu wyborów – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; od 01.10.2020 – prof. AM
*** członek Senatu od dnia 28.03.2022 r. (wybory uzupełniające)

KOMISJE SENACKIE I STATUTOWE