SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2020-2024*

 
JM Rektorprof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Członkowie Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

prof. dr hab. Ewa Marciniec

prof. dr hab. Marek Rocławski

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowskidr hab. Anna Fabrello
dr hab. Andrzej Kacprzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler***

dr hab. Paweł Kukliński

dr hab. Elżbieta Pasierowska

Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor**dr Krzysztof Bobrzecki
dr Maciej Gańskidr Michał Kierzkowski
mgr Kamil Cieślikmgr Katarzyna Matwiejczyk

Przedstawiciel doktorantów

Igor Torbicki

 


Przedstawiciele studentów

 

 

z Wydziału I:
Piotr Pawlak

 

z Wydziału II:
Alicja Szalkowska

z Wydziału III:
Maria Leszczełowska
 z Wydziału IV:
Aleksandra Kulesza

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym

Kanclerz
mgr Bogdan Theisebach
Kwestor
mgr Magdalena Gruszczyńska
Mecenas
mgr Agata Sienkiewicz
Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”
dr hab. Paweł Rydel
Dziekan Wydziału I:
dr Sylwia Janiak-Kobylińska
 

 

* aktualizacja 28.03.2022
** w dniu wyborów – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; od 01.10.2020 – prof. AM
*** członek Senatu od dnia 28.03.2022 r. (wybory uzupełniające)

KOMISJE SENACKIE I STATUTOWE