en
menu

Senat
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2016-2020

JM Rektor
prof. dr hab. Maciej Sobczak

Prorektor ds. organizacji i nauczania
prof. dr hab. Marek Rocławski

Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
dr hab. Renata Skupin

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Paweł Kukliński

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. dr Andrzej Nanowski

Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
dr Michał Kierzkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

dr hab. Elżbieta Frołowicz

dr hab. Przemysław Stanisławski

dr Tadeusz Dixa

mgr Beata Kotłowska

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

prof. dr hab. Małgorzata Skorupa

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

prof. dr hab. Waldemar Wojtal

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

Wydział Wokalno-Aktorski

dr hab. Anna Fabrello

ks. dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Ewa Marciniec

dr Krzysztof Bobrzecki

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

prof. dr hab. Anna Fiebig

prof. dr hab. Marcin Tomczak

dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

dr hab. Tomasz Jocz

mgr Piotr Ejsmont

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Kamil Górzyński

Przedstawiciele doktorantów:

z Wydziału II: Igor Torbicki

z Wydziału IV: wakat

Przedstawiciele studentów:

z Wydziału I: Barbara Wrońska

z Wydziału II: Joanna Sadło, Natalia Zaleska

z Wydziału III: Dominik Mazan

z Wydziału IV: Anna Nowakowska

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

Kanclerz mgr Bogdan Theisebach

Kwestor mgr Magdalena Gruszczyńska

Dyrektor Biblioteki Głównej kustosz dypl. mgr Marta Walkusz

Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność” dr hab. Paweł Rydel

 

Komisje senackie i statutowe