SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2020-2024*

JM Rektorprof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Członkowie Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

prof. dr hab. Marek Rocławski

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

dr hab. Anna Fabrellodr hab. Andrzej Kacprzak
dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler**

prof. dr hab. Paweł Kukliński

dr hab. Elżbieta Pasierowska

dr hab. Grzegorz Wieczorek


Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor*dr Krzysztof Bobrzecki
dr Maciej Gańskidr Michał Kierzkowski
mgr Kamil Cieślikmgr Katarzyna Matwiejczyk

Przedstawiciel doktorantów

mgr Tomasz Raff***
(kadencja do 28.11.2024 r.)

 


Przedstawiciele studentów

z Wydziału I: Piotr Pawlak***** (kadencja do 22.11.2025 r.)

z Wydziału II: Gracjana Huk***** (kadencja do 22.11.2025 r.)

z Wydziału III: Jagoda Staruch**** (kadencja do 01.12.2024 r.)

z Wydziału IV: Maksymilian Wilk****** (kadencja do 09.01.2026 r.)


Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym

Kanclerz
mgr Bogdan Theisebach
Kwestor
mgr Magdalena Gruszczyńska
Mecenas
mgr Agata Sienkiewicz

Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”
Ewa Gazda

Dziekan Wydziału I:
dr Sylwia Janiak-Kobylińska
 

* w dniu wyborów – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; od 01.10.2020 r. – prof. AM
** członek Senatu od dnia 28.03.2022 r. (wybory uzupełniające)
*** członek Senatu od dnia 29.11.2022 r.
**** członek Senatu od dnia 02.12.2022 r.
***** członek Senatu od dnia 23.11.2023 r.
****** członek Senatu od dnia 10.01.2024 r.

KOMISJE SENACKIE I STATUTOWE

aktualizacja 26.02.2024