Posiedzenie Komisji ds. Przydziału miejsc w Domach Studenckich – 7.06.2024

 

Lista osób zakwaterowanych w DS na rok 2024/2025 – I tura

WAŻNE:

Rezygnację z miejsca w DS należy zgłaszać Kierownikowi DS wyłącznie pisemnie (e-mailem na adres: j.sikorska@amuz.gda.pl) przed upływem terminu uiszczenia opłaty za miejsce w DS.

Brak powiadomienia o rezygnacji z przyznanego miejsca w terminie do dnia 15 lipca (w przypadku uzyskania miejsca w DS w czerwcu) oraz do dnia 15 września (w przypadku uzyskania miejsca w DS w sierpniu) spowoduje obciążenie studenta opłatą za miejsce za każdy kolejny miesiąc do czasu złożenia rezygnacji.

 

Lista osób niezakwaterowanych w DS na rok 2024/2025

Odwołanie od nieprzyznania miejsca w DS należy złożyć pisemnie w ciągu 14 dni od daty opublikowania listy osób niezakwaterowanych. Odwołania należy złożyć w Biurze Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki (pok. 210, p. I). Adresatem odwołania powinien być Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz.

 

opublikowano: 10.06.2024


Do Domów Studenckich można się wprowadzać od 30 września 2024 roku. Przed przyjazdem prosimy o kontakt z recepcjami Domów Studenckich w celu weryfikacji, do którego Domu Studenckiego zostaliście Państwo przydzieleni.