en 中文

prof. dr hab. Ewa Marciniec – Przewodnicząca RDA

E / e.marciniec@amuz.gda.pl

dr hab. Monika Karwaszewska – Z-ca Przewodniczącej RDA

E / m.karwaszewska@amuz.gda.pl

Maria Lis – sekretarz biura RDA

E / awanse@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 248