en 中文

prof. dr hab. Ewa Marciniec – Przewodnicząca RDA

E / e.marciniec@amuz.gda.pl

dr hab. Monika Karwaszewska – Z-ca Przewodniczącej RDA

E / m.karwaszewska@amuz.gda.pl

 

obsługa administracyjna Biura RDA

E / awanse@amuz.gda.pl

 

dyżury we wrześniu 2021 r.:

10.09 / godz. 12.00-13.30
13.09 / godz. 11.00-13.30
14.09 / godz. 12.00-13.30
20.09 / godz. 12.00-13.30
21.09 / godz. 10.00-13.30
27.09 / godz. 9.00-13.30
28.09 / godz. 9.00-13.30

tel. w czasie dyżurów: (+48 58) 300 92 48