Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego w roku akademickim 2022/2023

Śpiew solowy

prof. dr hab. Bożena Harasimowicz

prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

prof. dr hab. Wiesława Maliszewska

prof. dr hab. Ewa Marciniec

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

prof. dr hab. Dariusz Paradowski

prof. dr hab. Leszek Skrla

prof. dr Andrzej Nanowski

dr hab. Marcin Ciszewski

dr hab. Anna Fabrello

dr hab. Robert Kaczorowski

dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler

dr hab. Alicja Rumianowska

dr Krzysztof Bobrzecki

dr Miłosz Gałaj

dr Beata Koska

mgr Karolina Arczewska-Wincenciak

mgr Szymon Kobyliński

mgr Magdalena Molendowska

mgr Tomasz Raff – uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Karolina Sikora

mgr Anastazja Simińska


Praca z Pianistą-korepetytorem

prof. dr hab. Piotr Nowicki

prof. dr hab. Witosława Frankowska

dr hab. Anna Mikolon

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

dr Marta Kur

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

dr Ignacy Wiśniewski

mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

mgr Urszula Bakalarska

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Liana Krasyun-Korunna

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska

mgr Adam Pietrzak

mgr Marcin Pietrzak

mgr Andrzej Sienkiewicz

mgr Aleksandra Szymczewska

mgr Marcin Twardowski

mgr Jadwiga Zieniewicz

mgr Daniel Ziomko


AKTORSKA INTERPRETACJA SONGU/PIOSENKI

prof. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

mgr Michał Jaros

mgr Zbigniew Kosmalski (akompaniament do zajęć)


PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ

mgr Magdalena Boć

mgr Michał Jaros


SCENY DIALOGOWE

dr hab. Dariusz Szymaniak

mgr Magdalena Boć

mgr Marta Jankowska


Sceny wokalno-aktorskie

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

mgr Magdalena Boć

mgr Liana Krasyun-Korunna (akompaniament do zajęć)


INTERPRETACJA WIERSZA I PROZY

prof. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

mgr Marta Jankowska


WARSZTAT AKTORSKI

dr hab. Dariusz Szymaniak

mgr Marta Jankowska


Charakteryzacja i kreowanie wizerunku scenicznego

mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk


Dykcja / Dykcja z Fonetyką

dr Barbara Kamińska


Technika i wyrazistość mówienia

dr Anna Zagórska


ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ baroku i jej praktyka wykonawcza

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

prof. dr hab. Witosława Frankowska (akompaniament do zajęć)

mgr Weronika Kulpa (akompaniament do zajęć)


ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ klasycyzmu i jej praktyka wykonawcza

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska (akompaniament do zajęć)


ANALIZA współczesnej LITERATURY WOKALNEJ i jej praktyka wykonawcza

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska (akompaniament do zajęć)


Liryka wokalna

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska (akompaniament do zajęć)


Muzyczne opracowanie partii wokalnej:

dr hab. Anna Mikolon

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Liana Krasyun-Korunna (akompaniament do zajęć)

mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska (akompaniament do zajęć)


Praca z Basso continuo

prof. dr hab. Witosława Frankowska

mgr Weronika Kulpa


seminarium muzyki dawnej

prof. dr hab. Witosława Frankowska

mgr Weronika Kulpa


METODYKA NAUCZANIA ŚPIEWU SOLOWEGO

dr hab. Robert Kaczorowski

dr Beata Koska


Zespoły wokalne

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

dr hab. Małgorzata Kuchtyk

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

dr Ignacy Wiśniewski (akompaniament do zajęć)

lic. Marta Misztal (akompaniament do zajęć)


REALIZACJA PROJEKTU ARTYSTYCZNEGO

prof. dr Andrzej Nanowski

mgr Michał Jaros

mgr Liana Krasyun-Korunna

mgr Michał Krężlewski

mgr Piotr Kosewski

mgr Joanna Semeńczuk


PLASTYKA RUCHU

prof. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

Mateusz Lipiński (akompaniament do zajęć)


PODSTAWY TAŃCA ARTYSTYCZNEGO

mgr Beata Borowska

mgr Aleksandra Bieg-Piaseczna (akompaniament do zajęć)


PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO

mgr Beata Borowska

mgr Aleksandra Bieg-Piaseczna (akompaniament do zajęć)


PRACA Z CHOREOGRAFEM

mgr Urszula Bańka

mgr Tatiana Różankiewicz

mgr Joanna Semeńczuk


Step

mgr Karol Drzewoszewski


Taniec charakterystyczny

mgr Urszula Bańka


Taniec JAZZOWy

mgr Krzysztof Cyran


Taniec musicalowy

mgr Tatiana Różankiewicz


Taniec współczesny

mgr Sławomir Gidel


TECHNIKI TAŃCA

mgr Tatiana Różankiewicz


Fortepian

dr Zuzanna Lisiecka-Madeja

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Urszula Bakalarska

mgr Monika Sendrowska

mgr Małgorzata Skoneczna-Langman


KONWERSATORIUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYMOWĄ AMERYKAŃSKĄ

mgr Agata Bobras


konwersatorium języka włoskiego

mgr Alina Żołnierkiewicz


Lektorat JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYMOWĄ AMERYKAŃSKĄ

mgr Agata Bobras


Lektorat języka włoskiego

mgr Alina Żołnierkiewicz


Fonetyka języka rosyjskiego

dr Tatiana Kopac


HISTORIA MUSICALU

dr Aleksandra Zając-Kiedysz


HISTORIA TEATRU MUZYCZNEGO

dr hab. Grzegorz Piotrowski


Literatura MUSICALowa

dr Aleksandra Zając-Kiedysz


WYBRANE ZAGADNIENIA HISTORII MUZYKI 

mgr Paulina Olczak


METODOLOGIA PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

dr hab. Robert Kaczorowski


ANALIZA LITERACKO-MUZYCZNA DZIEŁA

mgr Beata Kotłowska


CZYTANIE NUT GŁOSEM

mgr Dagmara Dopierała

mgr Agata Krawczyk


KSZTAŁCENIE SŁUCHU

dr Cezary Paciorek

mgr Agata Krawczyk


PODSTAWY HARMONII

mgr Beata Kotłowska


ZASADY MUZYKI

mgr Beata Kotłowska


Programy edytorskie

lic. Krzysztof Jurczak