HarMA HUB 2023–2026

 

Music Theory Tools and Activities
A Centralized European Platform for Music Theory faculties and students in HMEIsHarMA HUB to trzyletni międzynarodowy projekt partnerstwa współpracy, finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ i realizowany na bazie rezultatów wypracowanych w ramach projektu HarMA+ (2020–2023). Skierowany jest do społeczności wydziałów teorii muzyki – wykładowców i studentów – oraz wykładowców przedmiotów z zakresu teorii muzyki w europejskich wyższych uczelniach muzycznych.

 

Nr projektu: KA220-HED Cooperation partnerships in higher education

ID: 23PCS0001

"HarMA HUB" ABOUT (en)

Biuletyn informacji bieżących o realizacji projektu wydawany jest przez Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC): HarMA HUB NEWS (en)

 

Cele projektu HarMA HUB

 • Opracowanie i udostępnienie studentom, wykładowcom i badaczom z zakresu teorii muzyki bazy informacji, źródeł i opracowań przydatnych w praktyce pedagogicznej i działalności badawczej.
 • Stworzenie możliwości konfrontacji treści, metod i efektów kształcenia poprzez organizację seminariów i warsztatów dla teoretyków muzyki – wykładowców i studentów.
 • Promowanie roli przedmiotów teoretycznomuzycznych w kształceniu profesjonalnych muzyków różnych specjalności w europejskim wyższym szkolnictwie muzycznym oraz wspieranie badań i innowacji dydaktycznych w tym obszarze.
 • Zacieśnienie współpracy kadry pedagogicznej teoretyków muzyki reprezentujących poszczególne wyższe uczelnie muzyczne Europy.

Zadania i rezultaty projektu HarMA HUB

 • przygotowanie platformy internetowej HarMA HUB jako otwartej bazy zasobów z zakresu kształcenia w obszarze szeroko rozumianej teorii muzyki;
 • organizacja dwóch tygodniowych warsztatów z zakresu teorii muzyki, skierowanych do studentow i wykładowców uczelni partnerskich projektu;
 • udoskonalenie MT European Bibliography jako bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki;
 • stworzenie HarMAnalysis Repository jako repozytorium autorskich studiów analitycznych do wykorzystania w dydaktyce analizy dzieła muzycznego;
 • opracowanie międzynarodowego multumedialnego glosariusza z zakresu teorii muzyki;
 • stworzenie recenzowanego e-czasopisma poświęconego metodologicznym aspektom nauczania teorii muzyki w europejskim wyższym szkolnictwie muzycznym;
 • organizacja Międzynarodowego Seminarium HarMA w Walencji (Hiszpania): 14–16.04.2025 r.

Partnerzy projektu HarMA HUB

Projekt realizowany jest w ścisłej międzynarodowej współpracy zespołów teoretyków muzyki z pięciu uczelni partnerskich:

 • Belgia: Conservatoire royal de Bruxelles (lider projektu), Bruksela
 • Polska: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
 • Estonia: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia / Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin
 • Węgry: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem / Liszt Ferenc Academy of Music, Budapeszt
 • Hiszpania: Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València
  oraz 
 • europejskiego stowarzyszenia uczelni muzycznych: Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Belgia

aMuz w HarMa HUB

Zespół reprezentujący aMuz tworzą:

 1. dr hab. Renata Skupin – koordynator merytoryczny, członek komitetu kierującego projektem HarMA HUB
 2. mgr Agata Krawczyk
 3. mgr Piotr Jędrzejczyk

Uczestnictwo zespołu gdańskiego w projekcie HarMA HUB obejmuje współpracę partnerską w realizacji wszystkich zadań oraz udział w seminariach szkoleniowych, warsztatach i wymianie międzynarodowej. Zespół gdański jest głównym wykonawcą indywidualnie odpowiedzialnym za realizację dwóch zadań:

 • Opracowanie koncepcji i stworzenie unikalnego repozytorium HarMAnalysis jako skatalogowanego zasobu recenzowanych artykułów analitycznych (Analytical Case Studies), poświęconych poszczególnym dziełom muzycznym lub wybranym przedmiotom analizy muzycznej, z wykorzystaniem różnorodnych metod analitycznych. Autorskie studia analityczne będą publikowane elektronicznie na platformie HarMA HUB, w otwartym dostępie, i identyfikowane cyfrowo za pomocą DOI. Nabór artykułów do publikacji jest otwarty przez cały okres realizacji projektu (wskazówki dla autorów).
 • Rozbudowa Europejskiej Bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki, w tym m.in. włączenie do niej artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach, wykorzystywanych w dydaktyce poszczególnych przedmiotów z zakresu teorii muzyki w europejskich instytucjach wyższego szkolnictwa muzycznego.