Wydział I - Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki prowadzi studia na trzech kierunkach:

 • Dyrygentura
  • specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
 • Kompozycja i teoria muzyki
  • specjalność: kompozycja
  • specjalność: teoria muzyki
 • Muzyka i media
  • specjalność: muzyka w komunikacji medialnej

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku DYRYGENTURA w specjalności DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA kształcą dyrygentów orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych. Przygotowują do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku DYRYGENTURA w specjalności DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA kształcą dyrygentów orkiestr symfoniczno-operowych w zakresie szeroko pojętej działalności dyrygenckiej, pozwalającej na:

 • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem;
 • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, w specjalności KOMPOZYCJA, przygotowują do:

 • samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej,
 • pracy artystycznej i publicystycznej, w instytucjach upowszechniania kultury,
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, w specjalności KOMPOZYCJA, przygotowują do:

 • samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej,
 • pracy badawczej i publicystycznej,
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności KOMPOZYCJA wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, współczesne techniki kompozytorskie, folklor muzyczny na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Specjalność TEORIA MUZYKI przygotowuje do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół i uczelniach, pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, w specjalności TEORIA MUZYKI, przygotowują do:

 • pracy naukowej i publicystycznej,
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury,
 • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności TEORIA MUZYKI wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonię i ćwiczenia harmoniczne, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, współczesne techniki kompozytorskie, literaturę muzyczną na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku KOMPOZYCJA I TEORIA muzyki, w specjalności TEORIA MUZYKI, pogłębiają przygotowanie do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół i uczelniach, pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Dyplom ukończenia studiów w ramach specjalności teoria muzyki wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej obejmującej: umuzykalnienie, zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonię i ćwiczenia harmoniczne, kontrapunkt, instrumentację, czytanie partytur, współczesne techniki kompozytorskie, formy muzyczne, historię muzyki, literaturę muzyczną, folklor muzyczny na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych, uniwersytetach oraz w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku MUZYKA W MEDIACH w specjalności MUZYKA W KOMUNIKACJI MEDIALNEJ kształcą w dwóch aspektach: komunikacji w świecie nowych przestrzeni medialnych oraz produkcji wydarzeń artystycznych. Absolwent kierunku otrzymuje kompletny zestaw narzędzi z zakresu autoprezentacji, reklamy wydarzeń muzycznych, krytyki muzycznej, publicystyki muzycznej jako prelegent do prowadzenia działalności w różnych przestrzeniach, w tym w social mediach. Studia wyposażają ponadto w wiedzę z zakresu pozyskiwania środków grantowych, podstaw zarządzania, form działalności instytucji kultury. Umiejętności z zakresu dziennikarstwa muzycznego i marketingu opierają się na fundamentach wiedzy muzycznej w obszarze kanonu wykonawstwa muzycznego, stylów i gatunków muzycznych.

Absolwent przygotowany jest do autonomicznej i kreatywnej aktywności w obrębie istniejących instytucji muzycznych, jak i do realizacji własnych projektów w szerokim spektrum nowoczesnych potrzeb rynku muzycznego.