en
menu

M / kadry@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 211

pokój 112 / poziom 0 / budynek A

Aneta Wójcicka – kierownik

M / a.wojcicka@amuz.gda.pl

Monika Cichoń

M / m.cichon@amuz.gda.pl

Edyta Więch

M / e.wiech@amuz.gda.pl