en

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

 

Do wniosku o DS należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenia z ZUS o odprowadzonej składce na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 rok od wszystkich pracujących członków rodziny, stanowiących jedno gospodarstwo domowe (w przypadku późnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym można dołączyć PIT za 2019)
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie z 2019 r. wszystkich pracujących członków rodziny, stanowiących jedno gospodarstwo domowe (w przypadku późnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym można złożyć PIT za 2019)
  • w przypadku posiadania rodzeństwa, które się uczy zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę (jeżeli szkoła nie będzie miała możliwości wydania takiego zaświadczenia, to można dołączyć skan legitymacji wraz z aktem urodzenia)
  • w przypadku alimentów – skan wyroku przyznającego alimenty
  • w przypadku dzieci będących na utrzymaniu rodzica, a jeszcze nie uczących się – skan aktu urodzenia
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej w 2019 r.
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – dokumenty potwierdzające dochód z gospodarstwa
  • w przypadku dokumentów zagranicznych o dochodach należy dołączyć tłumaczenia na język polski