Kierunek: Dyrygentura

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Muzyka i media

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Studia podyplomowe na specjalności Kompozycja