en
menu

Wydział Instrumentalny

Dziekan

dr hab. Paweł Kukliński

tel. (+48 58) 3009 220
e-mail: p.kuklinski@amuz.gda.pl

Godziny dyżurów:
poniedziałki – 10:00–12:00
pokój 209 / poziom I / budynek A

Prodziekan Kierunku Instrumentalistyka

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor

tel. (+48 58) 3009 220
e-mail: b.weretka@amuz.gda.pl

Godziny dyżurów:
poniedziałki – 13:00–14:00
soboty zjazdowe – 13:00–14:00
pokój 209 / poziom I / budynek A

Prodziekan Kierunku Instrumentalistyka

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

tel. (+48 58) 3009 220
e-mail: m.skotnicka@amuz.gda.pl

Godziny dyżurów:
czwartki – 9:00–10:00
pokój 209 / poziom I / budynek A

Biuro Działu Nauczania Wydziału II – Instrumentalnego

mgr Katarzyna Czausz

e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl

mgr Krystyna Krawczuk

e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl

 

tel. (+48 58) 3009 221

 

Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy, piątki – 10:00-13:00
czwartki – nieczynne
soboty zjazdowe – 10:00-14:00
pokój 210 / poziom I / budynek A


Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności gra na instrumencie trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają przygotowania muzycznego w zakresie programu szkoły muzycznej II stopnia i prowadzone są w następujących specjalnościach: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela. Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata. Studia przygotowują do działalności koncertowej w charakterze muzyka orkiestrowego, solisty i kameralisty. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie na Wydziale Instrumentalnym, w specjalności gra na instrumencie trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra sztuki. Studia pogłębiają przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w charakterze solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego. Ponadto dyplom studiów drugiego stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności pedagogika instrumentalna kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I stopnia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności pedagogika instrumentalna kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I i II stopnia zgodnie z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie.

Studia trzeciego stopnia w dyscyplinie Instrumentalistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych muzyków o zainteresowaniach naukowych.

Studia Podyplomowe służą podnoszeniu kwalifikacji absolwentów wyższych szkół muzycznych, przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzeniu repertuaru oraz pogłębieniu sfery artystycznej wykonawstwa instrumentalnego. Słuchaczami Studium Podyplomowego mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą.