Mirosław Charytoniuk

E / m.charytoniuk@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 262
pokój 101 / poziom 1 / budynek A
czwartki, piątki: godz. 7:30-15:30