Jarosław Krzysztof Bajdor – kierownik

E / k.bajdor@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 253

pokój 112 / poziom 0 / budynek A

Ewa Gazda

E / e.gazda@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 206

pokój 112 / poziom 0 / budynek A