en
menu

Jarosław Krzysztof Bajdor – kierownik

M / k.bajdor@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 253

pokój 111 / poziom 0 / budynek A

Ewa Gazda

M / e.gazda@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 206

pokój 111 / poziom 0 / budynek A