Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Marciniec

 

WICEPrzewodniczącA

dr hab. Monika Karwaszewska

 

 

Specjalność instrumentalistyka:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Rosińska,
 2. prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka,
 3. dr hab. Andrzej Kacprzak,
 4. dr hab. Elżbieta Pasierowska,
 5. dr hab. Grzegorz Wieczorek.

 

Specjalność dyrygentura:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska,
 2. prof. dr hab. Przemysław Stanisławski,
 3. prof. dr hab. Marcin Tomczak,
 4. dr hab. Michał Kozorys.

 

Specjalność wokalistyka:

 1. prof. dr hab. Piotr Kusiewicz,
 2. prof. dr hab. Ewa Marciniec,
 3. dr hab. Anna Fabrello.

 

Specjalność kompozycja:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Olczak.

 

Specjalność teoria muzyki:

 1. dr hab. Monika Karwaszewska.

 

Specjalność rytmika:

 1. prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska.