Przewodniczący

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

 

Specjalność instrumentalistyka:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Rosińska,
 2. prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka,
 3. dr hab. Andrzej Kacprzak,
 4. dr hab. Elżbieta Pasierowska,
 5. dr hab. Grzegorz Wieczorek.

Specjalność dyrygentura:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska,
 2. prof. dr hab. Przemysław Stanisławski,
 3. prof. dr hab. Marcin Tomczak,
 4. dr hab. Michał Kozorys.

Specjalność wokalistyka:

 1. dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler,
 2. prof. dr hab. Piotr Kusiewicz,
 3. dr hab. Anna Fabrello.

Specjalność kompozycja:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Olczak.

Specjalność teoria muzyki:

 1. prof. dr hab. Monika Karwaszewska.

Specjalność rytmika:

 1. prof. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska.

Specjalność edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych:

 1. dr hab. Gabriela Karin Konkol.