HarMA+: Europejska panorama metod kształcenia i innowacji dydaktycznych w wyższych uczelniach muzycznych – obszar teorii muzyki

HarMA+ to międzynarodowy projekt partnerstwa strategicznego, finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ realizowany w latach 2020–2023. Założeniem jest transfer doświadczeń i osiągnięć w praktyce kształcenia z zakresu teorii muzyki na wyższych uczelniach muzycznych.

Projekt HarMA+ skierowany jest do społeczności wydziałów teorii muzyki – wykładowców i studentów – oraz wykładowców przedmiotów z zakresu teorii muzyki w europejskich uczelniach muzycznych. Stanowi odpowiedź na potrzebę opracowania narzędzi współpracy, dzielenia się wiedzą i innowacjami pedagogicznymi zarówno w kształceniu przyszłych teoretyków muzyki, jak i studentów wszystkich kierunków i specjalności wykonawczych w zakresie przedmiotów teoretycznomuzycznych.  

"HarMA+" ABOUT (en)

"HarMA+" NEWS (en)

 Cele projektu HarMA+

 • gromadzenie, analiza, udostępnianie, porównanie oraz przekazanie wiedzy i doświadczeń dydaktycznych dotyczących przedmiotów z zakresu teorii muzyki w instytucjach wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie;
 • stworzenie możliwości konfrontacji treści, metod i efektów kształcenia poprzez organizację seminariów i warsztatów dla teoretyków muzyki – wykładowców i studentów;
 • opracowanie referencyjnej bazy danych wykorzystywanych w procesie kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych z zakresu teorii muzyki;
 • rozwijanie, modernizowanie i aktualizowanie programów kształcenia poszczególnych przedmiotów z zakresu teorii muzyki oraz ich umiędzynarodowienie;
 • promowanie roli przedmiotów teoretycznomuzycznych w kształceniu profesjonalnych muzyków różnych specjalności w europejskim wyższym szkolnictwie muzycznym;
 • zacieśnienie współpracy kadry pedagogicznej teoretyków muzyki reprezentujących poszczególne wyższe uczelnie muzyczne Europy.

Zadania i rezultaty projektu HarMA+

 • przygotowanie i uruchomienie platformy online jako bazy wiedzy, informacji dla teoretyków muzyki;
 • opracowanie Europejskiej Bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki;
 • przygotowanie i udostępnienie repozytorium sylabusów przedmiotów z zakresu teorii muzyki, prowadzonych w poszczególnych uczelniach muzycznych Europy;
 • opracowanie wielojęzycznego słownika terminologicznego z zakresu teorii muzyki.

Partnerzy projektu HarMA+

Projekt realizowany jest w ścisłej międzynarodowej współpracy zespołów teoretyków muzyki z czterech uczelni partnerskich.

 • Belgia: Conservatoire royal de Bruxelles (lider projektu), Bruksela
 • Polska: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
 • Estonia: Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin
 • Węgry: Liszt Ferenc Academy of Music, Budapeszt

  oraz 
 • Europejskie Stowarzyszenie Konserwatoriów AEC: Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Belgia

aMuz w HarMa+

Zespół reprezentujący aMuz tworzą:

 1. dr hab. Renata Skupin – koordynator merytoryczny, członek komitetu kierującego projektem HarMA+
 2. mgr Piotr Jędrzejczyk
 3. mgr Agata Krawczyk
 4. dr Marta Walkusz

Uczestnictwo zespołu gdańskiego w projekcie HarMA+ obejmuje współpracę w zakresie wszystkich rezultatów intelektualnych, udział w seminariach szkoleniowych, warsztatach i wymianie międzynarodowej. Zespół gdański jest ponadto indywidualnie odpowiedzialny za realizację zadania, przygotowania Europejskiej Bibliografii podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych z zakresu teorii muzyki.

Międzynarodowe Seminarium HarMA 2023

Akademia Muzyczna w Gdańsku była gospodarzem 3. edycji Międzynarodowego Seminarium HarMA, które stanowiło finałowe wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu HarMA+. W dniach 19-21 kwietnia 2023 r. aMuz gościła 63 uczestników z 37 europejskich wyższych uczelni muzycznych, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i metodami nauczania z zakresu teorii muzyki. Program wydarzenia obejmował 17 prelekcji, 3 sesje szkoleniowe oraz prezentacje wyników trzyletniego projektu realizowanego przez międzynarodowy zespół teoretyków muzyki z czterech uczelni partnerskich działających pod egidą AEC.

Program Seminarium jest dostępny tutaj.

Rezultaty projektu dostępne są na stronie: https://harmaplus.eu/pl

Galeria zdjęć