Międzynarodowe:


Ogólnopolskie:


Międzyuczelniane:

  • Międzyuczelniany Ogólnopolski Konkurs Muzycznych Umiejętności Słuchowych (MOKMUS)

    edycje: III – 2022 / II – 2018 / I - 2016

Uczelniane:

  • Uczelniany Konkurs Akordeonowy Miniatura

    edycje: 20232022 / 2020

  • Uczelniany Konkurs „Polska Miniatura” (do III edycji włącznie jako: Uczelniany Konkurs „Polska Miniatura Instrumentalna”)

    edycje: IV – 2021 / III – 2018/2019 / II – 2013 / I - 2008

  • Konkurs na najlepiej przeprowadzoną audycję szkolną

Ostatnie konkursy kompozytorskie: