Katarzyna Taper

E / k.taper@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 262

 

Godziny dyżurów:

poniedziałki – 10:00–13:00

pokój 101 / poziom 0 / budynek A

 

 

Przy realizacji zamówień publicznych, Zamawiający stosuje klauzule społeczne w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz zaleceniami Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.